فرهنگ نامه ی خواف
بشـنو از خـواف از کـویـرو از دیـار مـانـدگار........... پرورانده او به دامــن صـــد هــزاران یـادگــار
قالب وبلاگ .....با نام اوکز او همه هستی فراهم..... از اوتلاش وجنبش ذرات عالم.....رب جبال وصخره ها تا قله قاف.....رب خراسان وکویر تشنه خواف .....از خواف گفتم دردی اندر سینه افتاد..... دردی به دل از ماتمی دیرینه افتاد.....هر سال با این دردها درخواف دیدار ..... هرشب زدرد خواف تاشبگیر بیدار..... ***‌برگي ازكتاب : از خواف تا ابيانه ...اثر ماندگار زنده ياد مجتبي كاشاني***
لینک دوستان

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

برنامه سالانه

 

مجتمع آموزشی وپرورشی شهید

مهرداد عزیزاللهی

 

 

مدیرمجتمع

 امین الله ساعی نظام

 

سال تحصیلی

90-89

 

 

باسمه تعالی

شمای کلی برنامه سالانه مجتمع

 

برنامه

محتــوا

عنوان برنامه

ایجادانگیزه دردانش آموزان  وعلاقه مند کردن آنها به تحصیل

وضعیت موجود و ضرورت اجرای برنامه

بیشتر در دوره راهنمایی ومتوسطه به دلیل شرایط خاص روحی دانش آموزان بعضی از آنها دچار افت تحصیلی و کاهش انگیزه می شوندو لازم وضروری است که انگیزه کاهش یافته آنها تقویت شود و کلیه دانش آموزان رابرای بهتر درس خواندن وتحصیل دانش ترغیب کنیم.

 

           کیفی

 

اهداف برنامه

 

         کمی

1-ایجادمدارسی بافضای شاداب و جذاب برای دانش آموزان ودبیران2- نظرسنجی و تبادل اطلاعات با اولیای محترم3-تلاش برای پیشرفت دانش آموزان در زمینه های علمی ، فنی،فرهنگی، هنری ، اجتماعی ،ورزشی و...4-ایجاد انگیزه دردانش آموز بوسیله ابزارهای  مشوق مثل جایزه و...

 

1-تهیه کلیه احتیاجات رفاهی در مدارس در صورت امکان2-تهیه جایزه وتقدیر از دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سال تحصیلی3- شاداب و سالم سازی محیط مدارس 4- رسیدگی به فضای سبز مدارس4-رفع نواقص موجود درکلاسها وتهیه وسایل کمک آموزشی مناسب 5- توجه به امکانات ورزشی 

 

 

شرح اجمالی فرایند

 

و

 

شرح عملیاتی برنامه

1- دادن مسئولیت به دانش آموزان وافزایش حس مسئولیت پذیری آنها 2-مشارکت فعال دانش آموزان در امورات مدارس و مشخص نمودن وظایف هر یک از آنها3- تهیه کارنامه درسی وارائه آن به والدین 3-تعمیر سرویس های بهداشتی- 4- تلاش برای پاکیزه نگه داشتن مدارس 5- توجه کافی به ورزش مدارس باخرید امکانات و وسایل مناسب ورزشی 6- اجرای به موقع مراسم صبحگاه و نرمش صبحگاهی 7- راه اندازی کارگاه وآزمایشگاهی پویا و فعال8-اجرای طرح تلاش آفرین به صورت تقدیر از دانش آموزانی که به حد نصاب امتیاز درسی رسیده باشند9-برگزاری نماز جماعت در کلیه ی مدارس 10-راه اندازی وبلاگ مجتمع  

تامین هزینه ها

از محل سرانه مجتمع و کمکهای مردمی

محدوده زمانی

درطول سال تحصیلی

تجهیزات وامکانات

درحدامکان وسایل مورد نیاز از محل مدیریت آموزش وپرورش وسپس سرانه مجتمع تهیه گردد واز وسایل نهایت استفاده شود

 

مسئول ومجری برنامه

 

مدیر مجتمع، معاونین اجرایی،آموزشی،پرورشی،معاونین مدارس،معون دبیران ومعاون آموزگاران ،مربیان پرورشی ،آموزگاران، دبیران و دانش آموزان

ارزیابی

 

 

عوامل موفقیت و عدم موفقیت طرح شناسایی شود. عوامل تاثیر گذار بر علاقه مند شدن دانش آموزان شناسایی و بررسی گردد

 

 

 

 

 

 

عنوان برنامه ها بر مبنای برنامه ریزی استراتژیک

 

1-    ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموزان به منظور پیشرفت در امر تحصیل .

2-   برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش به منظور جهت دهی به رشد همه جانبه و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان .

3-   نظارت و توجه دقیق به امر تربیت دانش آموزان در ابعاد مختلف اخلاقی اجتماعی روحی روانی و تقویت انگیزش تحصیلی و خودباوری در آنان .

4-   ایجاد انگیزه و آماده سازی بستر مناسب جهت استفاده دبیران از شیوه های فعال تدریس و فعالیت های نوین یاد دهی یادگیری و اجرای طرح همیار دانش آموز .

5-   بررسی راهکارهایی در خصوص کاهش هزینه های مدرسه و استفاده ی بهینه از اعتبارات و پرهیز از هزینه های غیر کار شناسانه و رعایت اعتدال در هزینه های مدارس.

6-   بررسی راههای بهبود روابط دبیران و مسئولین مدرسه با دانش آموزان و اولیا و بررسی میزان رضایت مندی اولیا و دانش آموزان از پرسنل مدرسه .

 

 

اهمیت و ضرورت اجرای برنامه استراتژیک

 

رسیدن به هدف مستلزم داشتن برنامه با اهداف مشخص و اجرای دقیق برنامه است .

 

 

اهداف برنامه ریزی استراتژیک

 

اهداف کیفی :

 

1-   ایجاد مدرسه ای شاداب و جذاب برای دانش آموزان و دبیران .

2-  نظر سنجی و تبادل اطلاعات با اولیا دانش آموزان .

3- تلاش برای پیشرفت دانش آموزان در زمینه های مختلف علمی فرهنگی هنری اجتماعی ورزشی و ... 

4- ایجاد انگیزه در دانش آموزان بوسیله ی ابزارهای مختلفی چون جایزه ، محول نمودن کارها و ... .

5-  برگزاری کارگاههای آموزشی .

6- نظر سنجی از دانش آموزان در خصوص وضعیت آموزشگاه و پرسنل .

اهداف کمی :

 

1-   تهیه کلیه احتیاجات رفاهی در مدرسه تا حد امکان .

2-  تهیه جوایز و تقدیر از دانش آموزان برتر و تلاشگر در طول سال تحصیلی .

3- سالم سازی محیط مدرسه .

4- رسیدگی به فضای سبز آموزشگاه و تلاش در جهت توسعه آن .

5-  رفع نواقص موجود در کلاسهای درس حیاط آموزشگاه سرویس های بهداشتی کتابخانه و ....

6- تهیه وسایل کمک آموزشی مورد نیاز تا حد امکان .

7- تهیه وسایل و امکانات ورزشی بهداشتی و ...

 

زمان و مکان اجرای برنامه :

 

محدوده زمانی اجرای برنامه از شروع سال تحصیلی تا پایان سال تحصیلی و مکان اجرا مدارس تحت پوشش مجتمع می باشد .

 

اعتبارات مورد نیاز در اجرای برنامه

 

                 بیشتر اعتبارات مورد نیاز در جهت اجرای برنامه ی سالانه از سرانه مجتمع که در سر فصل های جداگانه        ( آموزشی پرورشی ورزشی و... ) به حساب مجتمع واریز می گردد؛ هزینه می گردد و همچنین در برخی موارد از طریق کمکهای مردمی عام و خاص برای رفع مشکلات و موانع بهره گیری خواهد شد .

 

 

محتوای برنامه سالانه آموزشگاه

 

                                                    الف : امور آموزشی مشکلات و موانع راهکارها

                                                    ب : امور پرورشی مشکلات و موانع راهکارها

                                                    ج : امور انضباطی مشکلات و موانع راهکارها

                                                    د : امور بهداشتی مشکلات و موانع راهکارها

 

امور آموزشی

 

مشکلات و موانع

 

1-   ضعف در برخی دروس بویژه دروس پایه مثل ریاضی زبان عربی و املا .

2-  ضعف در تجزیه و تحلیل مطالب درسی .

3- ضعف فرهنگی خانواده ها و بی تفاوت بودن آنها در مورد مسائل آموزشی که ناشی از پر جمعیت بودن خانواده ها و بی سوادی اولیاء می باشد .

4- عدم برنامه ریزی دقیق و منسجم جهت مطالعه از سوی دانش آموزان و خانواده ها .

5-  فرصت کم جهت مطالعه با توجه به حجم کار بالای دانش آموزان در خارج از وقت آموزشی همچون کمک به خانواده ها در امور کشاورزی دامپروری و ... .

6- بی انگیزه بودن خانواده ها در امر تحصیل فرزندان بدلیل هزینه های کم خانواده ها و مخارج بالا .

 

ارائه راهکارها جهت رفع مشکلات

 

1-   تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی مدرسه و دانش آموزان و اطلاع رسانی به دبیران .

2-  شناسایی دانش آموزان ضعیف و برنامه ریزی آموزشی برای آنان در طول سال .

3- استفاده از طرح همیار دانش آموز و نظارت بر اجرای کار توسط دبیران محترم .

4- اجرای طرح تشویق به صورت آنی و دراز مدت در حد وسیع .

5-  کنترل شدید و ضعیف آموزش دانش آموزان و ارتباط با اولیا .

6- برگزاری کلاسهای آموزشی خانواده کلاسهای توجیهی جهت اولیا و دانش آموزان و مشاوره .

7- بررسی و ضعیف آموزشی دانش آموزان در پایان هر ماه در جلسات شورای دبیران .

8- ایجاد محیطی سالم و با نشاط در محیط آموزشگاه برای دانش آموزان .

9-  استفاده از روشهای نوین و فعال تدریس .                                                                                                                                                                                                                                                               

10-سخنرانی در مراسم صبحگاه مناسبت ها و ... و توجیه دانش آموزان .

11-تجزیه و تحلیل نمرات مستمر و پایانی و اطلاع رسانی به اولیا محترم .

 

امور پرورشی

 

مشکلات ضعف ها و موانع

 

1-   عدم شرکت فعالانه دانش آموزان در مسابقات مختلف فرهنگی هنری و ... .

2-  کم رویی برخی دانش آموزان و عدم شرکت در مسابقات و برنامه های مختلف پرورشی .

3- عدم نیروی تخصصی در زمینه های مختلف پرورشی .

4- عدم علاقه و انگیزه در دانش آموزان .

5-  بی توجهی برخی دبیران در امور پرورشی و جداسازی امور آموزشی از پرورشی توسط برخی دبیران .

 

راهکارها در جهت حل مشکلات

 

1-   بهره گیری از نیروی تخصصی در امور پرورشی .

2-  برنامه ریزی دقیق و منسجم در این زمینه .

3- ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان با اجرای طرح تشویق آنی و دراز مدت .

4- آشنایی دانش آموزان با ارزشهای اخلاقی و سعی در پرورش آنان .

5-  شرکت همه جانبه در مسابقات مناسبت ها و ... .

6- برگزاری کلاسهای مشاوره فردی و گروهی و توجیه دانش آموزان .

7- استفاده از دبیران در استعداد یابی دانش آموزان در زمینه های مختلف فرهنگی هنری .

 

 

امور انضباطی

 

مشکلات و موانع

 

1-   غیبت ها و تأخیرهای غیر موجه .

2-  عدم توجه به مقررات آموزشگاه .

3- عدم توجه کافی خانواده ها به امور انضباطی .

4- عدم نهادینه شدن فرهنگ نظم و مقررات آموزشگاه در دانش آموزان .

5-  عدم آگاهی دانش آموزان و اولیا از آیین نامه آنضباطی آموزشگاه .

6- عدم رعایت قوانین و مقررات انضباطی در آموزشگاه از سوی مسئولین مدرسه .

7- ضعف فرهنگی برخی خانواده ها .

 

راهکارها در جهت حل مشکلات

 

1-   توجیه دانش آموزان و نصب آیین نامه انضباطی آموزشگاه در معرض دید دانش آموزان .

2-  اطلاع رسانی قوانین و مقررات آموزشگاه به دانش آموزان و اولیا محترم .

3- برگزاری کلاسهای آموزشی خانواده و مشاوره .

4- انتخاب الگوهای برتر اخلاقی در پایان هر ماه و تقدیر از آنان .

5-  حضور و غیاب دقیق و کنترل دقیق در رفت و آمد دانش آموزان .

6- اطلاع والدین از وضعیت اخلاقی و انضباطی فرزندان در اسرع وقت .

7- اجرای دقیق آیین نامه برای دانش آموزان خاطی .

8- نصب بروشورهای انضباطی در تابلو اعلانات جهت مطالعه دانش آموزان .

 

امور بهداشتی

 

مشکلات ضعف ها و موانع

 

1-   عدم توجه برخی خانواده ها و دانش آموزان به نظافت شخصی .

2-  عدم رعایت نظافت در محیط آموزشگاه توسط برخی دانش آموزان .

3- عدم اطلاع از بیماری های واگیردار و نحوه سرایت بیماری ها .

4- نبود امکانات کافی در زمینه بهداشتی .

5-  عدم استفاده درست و صحیح از صابون مایع توسط برخی دانش آموزان .

6- نبود آب گرم در فصل زمستان در اکثر مدارس.

 

راهکارها در جهت رفع مشکلات

 

1-   تعیین رابط بهداشت در ابتدای سال از بین همکاران

2-  نصب شعار و احادیث در زمینه بهداشت در تابلو آموزشگاه .

3- مراقبت ویژه در زمینه رعایت مسائل بهداشتی از سوی دانش آموزان .

4- دعوت از کارشناسان بهداشت جهت توجیه دانش آموزان و اولیا .

5-  ارتباط مستمر با مرکز بهداشتی روستا .

6- توجیه دانش آموزان در خصوص بیماری های واگیردار و نحوه سرایت آنها .

7- نهادینه کردن امر بهداشت در بین دانش آموزان .

8- تقدیر از دانش آموزان برتر در این زمینه .

 

امور اداری و مالی

 

مشکلات ضعف ها و موانع

 

1-   نقص و اشکالات در پرونده های برخی دانش آموزان .

2-  عدم دسته بندی و مرتب ومنظم بودن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک .

3- عدم توجه برخی مسئولین در این خصوص .

4- نبود دفتر دار در آموزشگاه .

5-  نبود سرانه در شروع سال تحصیلی با توجه به نیاز مندی شدید جهت انجام هزینه های اضطراری و مهم .

                                           

راهکارها در جهت رفع مشکلات

 

1-   چینش پرونده ها براساس دفتر آمار و به تفکیک پایه و جنسیت .

2-  اختصاص یک کمد به پرونده ها و سایر مدارک مهم آموزشگاه .

3- کنترل پرونده ها و رفع نواقص آنها .

4- جدا سازی پرونده های ترک تحصیل فارغ التحصیل و ... .

5-  به روز بودن امور مالی مدرسه .

6- رعایت ضوابط و قوانین مربوط به امور مالی .

7- تشکیل جلسه ی شورای مالی و توجیه اعضای شورا .

اهمیت برنامه ریزی برای مدیران مجتمع

جملات بزرگان در زمینه مدیریت

کارگزارانت را بیازما و سپس بکار گمار.چرا که انتصاب بدون مشورت و آزمایش موجب پشیمانی خواهد بود.                    حضرت علی(ع)                                                                                                                                                                     امام علی علیه‌السلام :وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست‌هاست.                                                                       برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید. لاکین، آلن
شکست، عدم موفقیت نیست؛ شکست یعنی تأخیر در پیروزی.
  مکنزی، آلکس
خدمات خوب سنگ بنای کسب و کار خوب است. وفاداری به مارک پاداشی است که مشتری به شرکتهایی که خدمات بهتر عرضه می‌کنند، می‌دهد.
  ماتسوشیتا،
راز پیشرفت، در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند،
  کونوسوکی
بشکنید و سپس از اولین آنها آغاز کنید. تواین، مارک
 

برنامه ریزی توسط مدیر مجتمع

از میان وظایف مدیریت آموزشگاهی ، برنامه ریزی دارای جایگاه مهمی است که موارد برنامه ریزی از ابتدا تا پایان سال را می توان به قرار زیر دانست.

 

% اصل اول : برنامه ریزی برای انتخاب دبیران و کارکنان
% اصل دوم : برنامه ریزی برای ثبت نام دانش اموزان
% اصل سوم : برنامه ریزی برای کسب اطلاعات فردی و رفتاری دانش اموزان و شناخت بیشتر آنان
% اصل چهارم : برنامه ریزی برای برنامه هفتگی
% اصل پنجم : برنامه ریزی برای آماده نمودن فضای مدرسه برای شروع فعالیتهای آموزشی واداری
% اصل ششم : برنامه ریزی برای انتخابات انجمن اولیا ومربیان وشورای دانش اموزان و شورای دبیران                                      % اصل هفتم : برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش اموزان
% اصل هشتم : برنامه ریزی برای فروشگاه دانش اموزان
% اصل نهم : برنامه ریزی برای دفاتر حضور وغیاب دانش اموزان
% اصل دهم : برنامه ریزی برای حضور منظم دبیران در ورود وخروج به آموزشگاه و کلاسها
%اصل یازدهم : برنامه ریزی برای نماز جماعت دانش اموزان و همکاران
%اصل دوازدهم :برنامه ریزی برای استفاده از کتابخانه وآزمایشگاه و رایانه
%اصل سیزدهم : برنامه ریزی برای جلسات ماهانه ماهانه ارکان مدرسه از نظر زمان و محتوی
%اصل چهاردهم : برنامه ریزی برای گرامیداشت ایام الله و ولادتها و شهادتها و جشن های انقلاب
%اصل پانزدهم :برنامه ریزی برای شرکت دانش اموزان در جشنواره ها و المپیادها و فعالیتهای دست ساز
%اصل شانزدهم : برنامه ریزی برای مسابقات فرهنگی وهنری وورزشی
%اصل هفدهم : برنامه ریزی برای گرامیداشته هفته های دفاع مقدس و هفته بسیج و هفته کتابخوانی و هفته بهداشت و هفته تربیت و هفته معلم و هفته های دیگر
%اصل هیجدهم :برنامه ریزی برای برگزاری امتحانات( تصحیح اوراق،ارایه برنامه امتحانی،اعلام نتایج و پاسخ به اعتراضات
%اصل نوزدهم : برنامه ریزی برای تشکیل کلاسهای فوق برنامه و جبرانی و تقویت بنیه علمی و امادگی برای امتحانات
%اصل بیستم : برنامه ریزی برای ملاقاتهای فردی با اولیا و برخی دانش آموزان و کارکنان
%اصل بیست ویکم : برنامه ریزی برای پاسخگویی به اولیای دانش آموزان
%اصل بیست ودوم : برنامه ریزی برای شرکت در جلسات ماهانه اداره
%اصل بیست وسوم : برنامه ریزی برای دریافت مشارکتای مردمی
%اصل بیست و چهارم : برنامه ریزی برای فعالیتهای مالی و حسابداری آموزشگاه
%اصل بیست وپنجم : برنامه ریزی برای حضور اولیای دانش اموزان (
مخصوصا دانش اموزان مشکل داردرسی و اخلاقی ) در مدرسه
%اصل بیست و ششم : برنامه ریزی برای بررسی پرونده های تحصیلی و مدارک ومدارک دانش اموزان ورفع اشکالات آنان
%اصل بیست و هفتم : برنامه ریزی برای ارزشیبابی کارکنان آموزشگاه
%اصل بیست وهشتم : برنامه ریزی برای فعالیتهاهی بیسج دانش اموزی و انجمن اسلامی و شورای دانش اموزی
%اصل بیست ونهم : برنامه ریزی برای پاسخ به بموقع به بخشنامه ها
%اصل سی ام : برنامه ریزی برای فروش مجلات رشد وپیوند
%اصل سی یک : برنامه ریزی برای حضور دانش اموزان در نماز جمعه
%اصل سی دو : برنامه ریزی برای تشویق دانش اموزان ممتاز وبرتر درسی و اخلاقی
%اصل سی سه : برنامه ریزی برای برنامه ریزی برای دانش اموزان دارای مسایل انضباطی
%اصل سی وچهار : برنامه ریزی برای تهیه امکانات مدرسه
%اصل سی وپنج : برنامه ریزی برای اجرای مطلوب مراسم صبحگاه
%اصل سی وشش : برنامه ریزی برای انجام آزمون های مستمر ویا مسابقات علمی آینده سازان وبسیج و آموزش وپرورش
%اصل سی وهفت : برنامه ریزی برای آزمون تشخیصی
%اصل سی وهشت : برنامه ریزی برای فعالیتهای اردویی
%اصل سی ونه: برنامه ریزی برای کلاسهایی که دبیرانشان به مرخصی می روند
%اصل چهلم : برنامه ریزی برای نظارت برفعایتهای آموزشی دبیران و کارکنان آموزشگاه


اصل احترام در مدیریت

        انسان از زمان تولد دارای شخصیت مستقل و منحصر به فردی می باشد. اگرچه وراثت و عوامل دیگر در شکل گیری شخصیتی انسانها تاثیر دارند و لی اصل وجود شخصیت برای انسان امری بدیهی و قابل قبول می باشد وبراین اساس انساس خود را دوست دارد وانانی که به او احترام می گذارند وحدود شخصیتی اورا رعایت میکنند را نیز دوست دارند.افراد خود
به دیگران احترام می گزارند و علاقه دارد که به او احترام بگذارند. مدیر اموزشگاه نیز باید این اصل را رعایت کند و همه عواملی که در امر شخصت دادن به دیگران دارای تاثیر واهمیت می باشد رامانند احوال پرسی و دست دادن و لبخند زدن و تعارف کردن و از جای خود بلند شدن و ... را در برخورد با دیگران رعایت کند. این رفتارها نباید ساختگی و تصنعی باشد بلکه باید از عمق وجود شخص باشد. مدیر اموزشگاه باید با اصول انسانی و اخلاقی برخاسته از مکتب ناب اسلامی به همه موارد مربوط به احترام نسبت به دیگران توجه نماید. دانش اموزان و کارکنان و اولیا ی دانش موزان به رفتارهای احترام امیز مدیر توجه داشته و در صورت برخورد احترام امیز مدیر احساس نزدیکی به مدیر اموزشگاه خواهند نمود. استفاده از کلمات احترام امیز همراه با احساس محبت فضای مطلوب ومناسب اموزشی وپرورشی را در اموزشگاه بوجود خواهد اورد . مسلما کلیه عوامل انسانی اموزشگاهی نیز با شیوه احترام امیز با مدیر اموزشگاه برخورد خواهند نمود.

 برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش آموزان

         در برنامه درسی مدارس ابتدایی و راهنمایی ومتوسطه وییش دانشگاهی وکار ودانش در طول ساعات آموزشی روزانه بین هر ساعت آموزشی 10تا 15 دقیقه تفریح وجود دارد که دانش آموزان از این ساعت تفریح برای استراحت و تجدید نیرو ورفع مشکلات خود و ارتغذیه استفاده می کنند. مدیر آموزشگاه میتواند برای این ساعات کوتاه تفریح نیز برنامه ریزی زیر برای همکاران آموزشی و دانش آموزان داشته باشد.


1- کنترل ونظارت : درساعات تفریح به دلیل حضور کلیه دانش آموزان در بیرون از کلاس درس ، مدیر آموزشگاه بایدبا کمک از همکاران اداری خود نسبت به نظارت وکنترل رفتارهای دانش آموزان برنامه ریزی نمایند . عدم خروج دانش آموز از محوطه آموزشگاه و جلوگیری از برخورد وتنش و بوجود آوردن فضای مطلوب آرامش و آموزشی از اولویتهای مدیریت ساعات تفریح می باشد.

2- ارایه تغذیه سالم : ساعات تفریح دانش آموزان نسبت به استفاده از تغدیه که با خود آورده اند یا از فروشگاه مدرسه تهیه می نمایند اقدام می نمایند. لذا در این خصوص مدیر اموزشگاه می تواند در خصوص مکان مناسب برای تغذیه اقداماتی از قبل انجام داده و سرویس های آبخوری مدرسه را مرتبا مورد بازدید قرار داده و مسایل بهداشتی را در حد مناسب مدنظر داشته باشد.

3- نظارت برنظافت سرویس های بهداشتی : استفاده جمع زیادی ازدانش آموزان از سرویس های بهداشتی ، کنترل و نظارت کامل مدیر آموزشگاه را می طلبد . لذا مدیر مدرسه در ابتدا و در طول ساعات آموزشی بابد مسئولیت همکاران خدماتی را بطور مکرر ومستمر گوشزد تا آنان نسبت به شست و شو و پاکیزه نمودن سرویس های بهداشتی اقدام نمایند و دانش آموزان مشکلی در ساعات تفریح نداشته باشد.

4- حضور در حیاط مدارس:در ساعات تفریح مدیر ومعاون و مشاور و مربی تربیتی متناسب با وظیفه خود در حیاط آموزشگاه حضور داشته و بطور مستقیم وغیر مستقیم نظاره گر رفتار های دانش آموزان باشند . مخصوصا استفاده از کتابخانه مدرسه و تشکل های دانش آموزی در ساعات تفریح بیشتر خواهد بود . مشاور مدرسه نیز بر اساس وظیفه خود بیشتر در ساعات تفریح در اختیار دانش آموزان باشد.

5- برنامه ریزی برای آموزگاران و دبیران در ساعات تفریح:مدیر آموزشگاه در ساعات تفریح نیز می تواند برای معلمان خود نیز دارای برنامه باشند اطلاع رسانی به دبیران در خصوص آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، ارتبا ط و گفتگو با معلمان در خصوص وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموزان ، در خواست راهکار و نظر دبیران ، بوجود آوردن فضای مطلوب ارتباطی معلمان با اولیای دانش آموزان یا خود دانش آموزان، مطرح کردن برخی موضوعات آموزشی و انضباطی و تربیتی با دبیران و ... در ساعات تفریح بسیار مناسب خواهد بود که نیاز برنامه ریزی مدیر دارد.

6- اطلاع رسانی در ساعات تفریح:ساعات تفریح زمان مناسبی برای استفاده دانش آموزان از تابلو اعلانات و اطلاع رسانی به دانش آموزان در خصوص موارد آموزشی و انضباطی می باشد. ساعات تفریح با برنامه ریزی صحیح ، فرصت مهمی برای فعالیتهای آموزشی و پرورشی می باشد.

 برنامه ریزی فروشگاه مصرف دانش اموزان

           فروشگاه مصرف که عموما توزیع مواد غذایی و لوازم التحریر را در اموزشگاه برعهده دارد به دلیل تجمع وحضور دانش اموزان در اموزشگاه از اهمیت زیادی برخوردار بوده که برنامه ریزی صحیح را می طلبد .

فروشگاه اموزشگاه از اهمیت زیر برخوردار میباشد:


1- اهمیت اقتصادی 2- اهمیت غذایی 3- اهمیت بهداشتی 4- اهمیت تعاون وهمکاری


1_ اهمیت اقتصادی : فروشگاه مصرف دانش اموزی متناسب با جمعیت دانش اموزی و میزان درصد فروش میتواند برای آموزشگاه از نطر اقتصادی مفید واقع شود و بخشی ازهزینه های مدرسه را تامین نماید . با فروش موادغذایی و دیگر وسایل موجود در فروشگاه با درامد آن میتوان هزینه های رفاهی دانش آموزان مدرسه را برطرف نمود . دراین مورد فعالیت فروشگاه در جهت افزابش سود ودرامد اقتصادی نیست ولی از حداقل توان مالی ان در جهت اموزشگاه برنامه ریزی میگردد.
2- اهمیت غذایی: دانش آموزان بیش از 6تا ۸ساعت از وقت خودرا در مدرسه میگذرانند و برخی از آنان بدون صرف صبحانه در آموزشگاه حضور می بابند وبا توجه به سن رشد جسمی نوجوانان ، تغذیه در آموزشگاه دارای اهمیت خواهد بود بنابراین مدیر آموزشگاه میتواند با تهیه مواد غذایی مقوی و سالم در جهت تامین غدای سالم دانش آموزان گام بردارد گرچه هرسال اداره منطقه در خصوص عدم استفاده از مواد غذایی ناسالم و کم اثر تذکراتی به مدرسه میدهد ولی مدرسه میتواند با کمک دانش آموزان و انجمن اولیا نسبت به تهیه مواد غذایی مناسب و علمی و بهداشتی اقدام نماید.
3- اهمیت تعاون وهمکاری : از انجا که تشکیل فروشگاه مصرف در مدرسه یک کار گروهی و جمعی میباشد مدیر اموزشگاه میتواند با برنامه ریزی فضای مناسب تعاون وهمکاری را درمدرسه برقرار نماید.

رفتارهای مثبت مدیر ، بایدهای مدیریت آموزشگاهی


       
یکی دیگر از اصول مدیریت آموزشگاهی ، رفتارهای مثبت مدیر در مدرسه می باشد. از آنجا که هر کلام ورفتار و برخورد مدیر دارای بار مثبت ومنفی می باشد و محیط آموزشی متاثر از روابط سالم مدیر با مجموعه آموزشی واداری می باشد لذا رفتار مثبت مدیر دارای انرژی زیاد بوده و عامل فعالیتهای خوشایند می باشد. در ورزش صبحگاهی از فردی که با لبخند و خنده ورزش می کرد سئوال کردند که چرا به هنکام ورزش می خندی در پاسخ گفت خنده باعث انبساط روحی افراد شده و در کنار انبساط جسمی انبساط روحی نیز لازم می باشد . لذا هرگونه فعالیتهای مدیر در اموزشگاه به هنگام رفتارهای مثبت باعث شادمانی و ارتباط عاطفی مدیر با کارکنان و دانش آموزان میگردد. مطمئنا مدیر نیز یک انسان بوده که عوامل مختلفی بر خلق وخوی او تاثیر میگذار ولی تسلط مدیر بر اعصاب خود وکنترل رفتارهای بوجود آممده باعث رفتارهای مثبت دیگران میگردد. مثالی وجود دارد که هروقت مدیر وکارکنان و دانش آموزان وارد محیط آموزشگاهی می شوند تلخی ها و مشکلات زندگی زا فراموش کرده و فضای آموزشگاه را با رفتارهای شایسته شاداب گردانند. دانش آموزان وکارکنان با تفاوتهای فردی و روحی در مواجه با مدیر که یک الگوی رفتاری کامل می باشد به یک رفتار یکسان می رسند. تنش ها و کینه ها و دلواپسی ها عامل افت شخصیتی شده و مانع رفتارهای عاطفی سالم می گردند. میتوان رفتارهای مثبت خوب را با عینک خوش بینی در محیط آموزشگاه حاکم گرداند و رکن و عامل اصلی این رفتارها مدیر مدرسه می باشد. افراد با شیوه های رفتاری متفاوت مانند دمدمی مزاج و بلغمی مزاج و نمونه های دیگر
که برخواسته از جهان بینی و تفکر آنان ونوع تربیت روحی آنان میباشد در جامعه وجود دارند وهریک دارای نقش خاص وعام در محیط زندگی خود می باشند وهیچ شکی در ان نمی باشد ولی تهذیب نفس و کنترل و هدایت غرایز خود میتواند تاثیر روحی ومثبتی بر افراد داشته باشد و مدیر آموزشگاه نیزباید هوشیارانه به این امر توجه داشته باشد. همه
نگاههای عوامل انسانی مدارس مانند اولیا، دانش آموزان،دبیران و کادر اداری به شیوه رفتاری و اخلاقی مدیر می باشد.

 شوراها و انجمن ها ی مدرسه

 در رابطه با شورای مدرسه ، شورای دانش اموزی ، شورای معلمان و انجمن اولیا مطالبی  جهت اجرا

1-  مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش وپرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیتهای آموزشی پرورشی مالی واداری مدرسه میباشد ودر کلیه امور مسئولیت دارد و موظف است براساس مقررات با برنامه ریزی های مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان دانش آموزان و اولیای آنها وبا بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه جهت تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلی تلاش کند به گونه ای که ارزیابی عملکرد سال تحصیلی بیانگر ارتقا و رشد کیفی دانش آموزاندر ابعاد مختلف باشد ( ماده 4 آیین نامه اجرایی مدارس)
2- ماده 5 و6 و7 و8 و9 آیین نامه اجرایی برخی از مسئولیتهای مدیر مدرسه را اعلام می نماید.
3- شورای مدرسه که مدیر مدرسه و معاونین و یک نفر از مربیان امورتربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان ومشاوران و نماینده شورای معلمان و نماینده انجمن اولیا ومربیان به انتخاب انجمن در مدرسه تشکیل میگرددمهمترین مرکز تصمیم گیری در آموزشگاه محسوب میگردد. براساس ماده 10 آیین نامه اجرایی شورای مدرسه اینگونه تعریف شده است : در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور توسعه مشارکت ، همکاری و استفاده از تجارب معلمان مربیان و اولیای دانش آموزان در اداره مدرسه ، بهبود فرایند تصمیم گیری ، ارتقای کیفی فعالیتهای آموزشی و پرورشی واداری ، تدوین برنامه های سالانه مدرسه و هماهنگی امور و نظارت بر فعالیتهای مربوط ، در هریک از مدارس شورایی به نام شورای مدرسه تشکیل میگردد.                                                                                                     4- شرح وظایف شورای مدرسه با 29 بند در آیین نامه آورده شده است و ریاست شورا با مدیر مدرسه است و مسئولیت اجرای تصمیم های شورای مدرسه نیز به عهده مدیر مدرسه بوده و همه کارکنان مدرسه موظفند برای اجرای مطلوب مصوبات شورا همکاری نمایند.                                                                                                                                     5- در هر سال تحصیلی مدیر باید در اولین فرصت و حداکثر یک ماه پس از بازگشایی مدارس نسبت به تشکیل شورای مدرسه اقدام وجلسات شورای مدرسه حداقل هر دوهفته یکبار تشکیل خواهد شد.
6- شورای مدرسه با حضور 2/3 اعضا رسمیت می یابد و با اکثریت حاضرین قابل اجرا می باشد و مصوبات شورا نباید با ایین نامه ها و مقررات عمومی کشور و ضوابط وزارت اموزش وپرورش مغایریت داشته باشد.

 

برنامه ریزی برای نماز جماعت مدرسه


اول وقت سرّعظیمی است « حافظوا علی الصلوات: در انجام نمازها کوشا باشید. »خود یک نکته ای است غیر از « أقیموا الصلوة: و نماز را بپا دارید. »و همچنین که نماز گزار اهتمام داشته باشد و مقید باشد که نماز را اول وقت بخواند فی حدّ نفسه آثار زیادی دارد، هر چند حضور قلب هم نباشد. »

اصل یازدهم:برنامه ریزی برای اقامه نماز جماعت دانش اموزان و همکاران: یکی از مهمترین وظایف مدیر آموزشگاه که از نظر تربیتی دارای اهمیت می باشد برگزاری نماز جماعت در مدرسه می باشد . دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه عموما تا ساعت حدود 13 در آموزشگاه حضور داشته لذا مدیر آموزشگاه با برنامه ریزی اصولی می تواند نسبت به برگزاری نماز جماعت اقدام نماید.

برنامه ریزی برای اقامه نماز جماعت دانش اموزان و همکاران

        برگزاری نماز جماعت در مدرسه از ظرافت و هنر خاصی برحوردار است و بد عمل کردن در این مور آسیب جدی به باورهای دانش اموزان وکارکنان وارد می نماید لذت پیشنهاد میگردد بدون برنامه و توجه ، نماز جماعت در مدرسه اجرا نگردد لذاتوصیه میگردد موارد ذیل رعایت گردد :

۱-مکان اقامه نماز تمیز و بهداشتی و زیبا بوده ومرتبا نظافت و بهداشت آن رسیدگی گردد.
2- شورای اقامه نماز جماعت با حضور نمایندگان هر کلاسی و مربی تربیتی و نماینده دبیران و معاون تشکیل گردد.
3- حداقل نیم ساعت قبل از اذان و تشکیل نماز جماعت مدیر اموزشگاه ذهن و وقت خود را درگیر نماز جماعت نماید .
4- یکی از دانش اموزان بعنوان متولی و مکبر نماز جماعت انتخاب گردد.
5- سعی گردد دانش اموزان در ساعت تفریح اخر بسمت وضوگرفتن هدایت گردند.
6- دانش اموزانی که بصورت مستمر در نماز جماعت شرکت می نمایند مورد تشویق قرار گیرند.
7- حتی الامکان دانش اموزانی که در نماز جماعت شرکت نمی کنند کلاس احکام برای انان برنامه ریزی گردد.
8- احکام مربوط به نماز توسط یکی تز دانش اموزان یا امام جماعت بصورت موردی و عملی در هر نماز جماعت گفته شود
9- در نماز جماعت در صورت امکان و با هماهنگی با اداره از روحانی برای امامت دعوت و استفاده گردد.
10- در صورت کوچک بودن مکان نماز بصورت کلاسی برنامه ریزی گردد. روزی یک کلاس درنماز شرکت نمایند .
11- دانش اموزانی که در نماز جماعت محله خود ومساجد حضور دارند شناسایی و تشویق گردند.
12- اسامی مجتهدین اعلام ودانش اموزان هدایت به انتخاب مجتهد گردند.
13- اردوهای تفریحی برای دانش اموزان شرکت کننده در نماز جماعت برنامه ریزی گردد.
14- مشکلات حاشیه دانش اموزان در خصوص وضو و کفشداری واسترس های دیگر مانند وسیله نقلیه زمان خروج و.. را شناسایی و برطرف نموده تا دانش آموزان در این خصوص دغدغه ای نداشته باشند.
15- دانش اموزان که در نماز جماعت حضور ندارند بصورت موردی از آنان دلایل سئوال گردد.نظرات مدیران درباره سرگروههای آموزشی


نظرات مدیران در خصوص فعالیتهای سرگروه های آموزشی

1- حضور سرگروههای آموزشی در جلسات ماهانه مدیران هر سه ماه ( برگزاری جلسات مشترک )
2- حضور مستمر در مدارس و بررسی وضعیت آموزشی دبیران و آموزگاران وارزیابی عملکرد آنان و راهنمایی ومشاوره با دبیران،آموزگاران،معونین ومدیران
3- الگو بودن سرگروهها در محیط کار خود
4- اهل تحقیق ومطالعه بوده و با یافته های علمی روز آشنا باشتد.
5- بازدیداز کلاسهای درس ومشاهده مستقیم در کلاس ( نحوه کلاسداری ، نحوه تدریس ، ثبت فعالیتها و...)
6- اعلان بموقع بودجه بندی و حذفیات و اعلام به دبیران در جلسات گروه علاوه بربخشنامه
7- نظارت وکنترل در خصوص نحوه طرح سئوالات وبارم بندی دبیران
8- آموزش آخرین شیوه های علمی تدریس به دبیران و آموزگاران
9- تشکیل جلسات بررسی کتاب و ایجاد هماهنگی بین اعضای گروه درمورد شیوه های تدریس
10- تشکیل جلسات گروه در خارج از ساعات آموزشی انجام گیرد .
11- سرگروه افراد توانمند پیگیر ودارای خلاقیت وابتکار و نوع اوری وتجربه باشند.
12 پیگیری مشکلات و مطالبات دبیران و آموزگاران
13- دریافت مطالب ومقالات تخصصی دبیران و انعکاس به مدارس
13- مطلع کردن همکاران از آخرین بخشنامه ها وتصمیمات اتخاذ شده بصورت مکاتبه یا تلفنی و یا همراه (اس ام اس )
14- کاربیشتر با دبیران و آموزگارانی که از نظر کلاسداری یا تدریس دچار مشکل هستند.
15
استفاده از دبیران و آموزگاران موفق و با تجربه در همه مدارس منطقه
16- تنظیم برنامه سالانه جلسات و برنامه های اموزشی دیگر
17- حضور پراکنده همکاران در مدارس به جای حضورگروهی
18-استفاده از متخصصان وصاحب نظران تعلیم وتربیت وآموزشی درجلسات عمومی و تخصصی دبیران و آموزگاران
19- ایجاد وب سایت علمی و اموزشی توسط گروههای اموزشی منطقه
20- ارزیابی صحیح از عملکرد یکساله گروهها و تشویق گروههای موفق
21- بیان انتظارات گروههای اموزشی درطول سال تحصیلی و نظارت براجرای ان درطول سال

شورای معلمان :


       به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور اموزشی واداری وپرورشی مدرسه و تامین مشارکت معلمان درحسن جریان اموزشی و پرورشی واداری مدرسه ، شورایی به نام شورای معلمان با شرکت همه معلمان ، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می گردد. وظایف شورای معلمان در 16 ماده و 3تبصره در آیین نامه اجرایی مدارس بیان شده است . ( ماده 15 آیین نامه اجرایی مدارس ) همانطور که قبلا نوشته شده شورای دبیران یکی از ارکان مهم مدرسه بوده که نقش بزرگی در پیشرفت فعالیتهای آموزشگاهی داشته و کمک زیادی به مدیریت آموزشگاهی می نماید.جلسات شورای معلمان بصورت ماهانه برگزار میگردد که موارد ذیل در خصوص شورای معلمان بیان میگردد:

1- در اولین جلسه شورای معلمان در ابتدای سال تحصیلی نسبت به انتخاب نماینده معلمان برای شرکت در جلسات شورای مدرسه و انجمن اولیا ومربیان و شورای مالی در تک تک مدارس اقدام می کردد.
2- محتوی و دستورکار و زمان ومکان جلسات شورای معلمان برای یکسال تحصیلی مشخص میگردد.
3- بهتر است جلسات شورای دبیران با رعایت نکات ذیل برگزار گردد:
الف ) موضوعات کاربردی در دستورکار قرار گیرد.

ب) جلسات دریک جا برگزار نگردد ومتناسب با فصل در منطقه ییلاقی یا مکان های دیگر برگزار گردد.

ج) هریک از نقش موثر در جلسات داشته باشند.
4- در جلسات از افراد صاحب نظر استفاده گردد
5- جلسات مشترک با منتخب اولیا برگزار گردد.

شورای دانش آموزی :

         شورای دانش آموزان یکی دیگر از ارکا ن مدرسه ( مدرسه 5 رکن دارد ، 1 مدیر 2- شورای مدرسه 3- انجمن اولیا ومربیان 4- شورای معلمان 5- شورای دانش آموزان ) میباشد.براساس ماده 18 آیین نامه اجرایی مدارس ، شورای دانش اموزی به منظور مشارکت دانش اموزان در امور مربوط به مسایل آموزشی ، پرورشی ، انضباطی ، ورزشی و فوق برنامه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دوسویه بین دانش اموزان و اولیای مدرسه و ارج نهادن به شخصیت و کرامت آنان و تقویت اعتماد به نفس و خود باوری و مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در آنان در سطح مدارس تشکیل میگردد.
شوراهای دانش آموزی در کلیه ی آموزشگاهها اعم از دبستان ها،مدارس راهنمایی ودبیرستان ها تشکیل میگردد. انتخابات بصورت هماهنگ در آخرین پنج شنبه مهر ماه هرسال تحصیلی با پیام وزیر آموزش وپرورش برگزار میگردد دانش آموزان علاقمند به عضویت در شورا باید حداقل 15 روز قبل از انتخابات خودرا کاندیدا نموده ودر دفتر مدرسه ثبت نام نمایند و مدیر موظف است با همکاری شورای مدرسه و مربیان پرورشی اسامی کاندیداهای نهایی را از طریق نصب در تابلو اعلانات مدرسه و اعلام در مراسم آغازین به اطلاع دانش آموزان برساند. دانش آموزان به مدت یک هفته پیرامون دید گاهها نظرات و برنامه های خود به تبلیغ می پردازند. ترکیب اعضا و شرح وظایف و شیوه نامه ی  انتخابات شورای دانش آموزی در بخشنامه و دستورالعمل های آموزش وپرورش به مدارس ارسال شده که در آرشیو مدارس موجود می باشد ولی آنچه که مدیر در برنامه ریزی برای انتخابات مسئولیت دارد مهمتر بوده که چند مورد اشاره میگردد.

 

1- حداقل دوهفته به پایان مهر مدیر آموزشگاه در مراسم صبحگاه یا با چاپ برشور وبرگزاری مسابقات دانش آموزان را از شرح وظایف و جایگاههاو اهمیت شورای دانش آموزی مطلع نماید.
2- مدیر آموزشگاه سعی نماید با تشکیل ستادی با حضور نمایندگان کلاسها و دبیران و اولیا نسبت به نظارت برانتخابات وبرگزیدن کاندیداها با حداقل معیارهای معقول ومعتدل اقدام نمایند البته باید این امر با ظرافت خاصی انجام گیرد.
3- انجام تبلیغات و انتخابات سالم به درایت و سلامت کاری مدیرآموزشگاه بستگی دارد.بعضی از دانش آموزان با تهدید تا تمطیع به جمع آوری آرا می پردازنند یانسبتهای دوستی یا همکلاسی را در نظر می گیرند که باعث آسیب به افراد شایسته میگردد اگرچه این امر در شورای شهر وروستا یا نمایندگی مجلس نیز وجود دارد ولی آگاهی بخشی در جهت انتخابات سالم نوعی هدایت وتمرین محسوب میگردد.
4- برای دانش آموزان کاندیدا امکانات لازم مانند کمک در چاپ تبلیغات آنان و فضایمناسب برای بیان خواسته ها و دیدگاهها توسط مدیر آموزشگاه فراهم گردد.
5- مدیر آموزشگاه میتواند فضای رقابت سالم به وجود آورده ودانش آموزان را را هدایت به ارایه برنامه های جالب با محتوی خلاقیت وابتکار نماید .

1- انجمن اولیا ومربیان 2- شورای دانش دانش آموزی 3- شورای دبیران


انجمن اولیا ومربیان:


       به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی پرورشی وگسترش ارتباط دوکانون مقدس خانه ومدرسه انجمن اولیا ومربیان باترکیب اعضا و وظایف اولیا ومربیان تشکیل میگردد (ماده 14 آیین نامه اجرایی مدارس تابستان 79 )

ترکیب اعضا:1- مدیر مدرسه 2- نماینده شورای دبیران 3- معاون پرورشی یایکی از مربیان
امور تربیتی ودر صورت نبودن مربی ، یکی از معلمان آگاه به مسایل تربیتی به انتخاب
مدیر 4- یکی ازمعاونین 5- منتخبین اولیای دانش آموزان
برای انتخاب نماینده شورای دبیران ( در جلسه شورای مدرسه نیز شرکت می کند ) در
مهرماه با حضور کلیه کارکنان آموزشی انتخابات برگزار و نماینده مشخص میگرددولی
انتخابات نمایندگان اولیا به دلیل گستردگی تعداداولیا در هفته پیوند(هفته سوم ماه
مهر ) با قانون خاصی صورت می گیرد کلیه موارد به انتخابات وشرح وظایف اعضای انجمن و
نمونه صورت جلسات در دفتر برنامه کار از طرف انجمن اولیا ومربیان سراسر کشور به
مدارس ارسال میگردد.

نقش مهم مدیر در فراخوانی اولیا و برگزاری انتخابات سالم وجلب اعتماد اولیا و
انتخاب افراد با روحیه مسئولیت پذیریو توانمندی فکری و شخصیتی می باشد. در این خصوص
مدیران آموزشگاه باید دارای تدبیر و برنامه باشند مواردی که مدیر بایددر انتخاب
اولیا توجه نماید بشرح ذیل است.

 

1- کاملا دستورالعمل های مربوط به برگزاری انتخابات ازجمله انتخاب رئیس سنی و برگه رای و ارایه گزارش کار فعالیتهای سال گذشته و تشویق انجمن سال قبل و برنامه مدرسه در سال تحصیلی جدید ... را بررسی و مطالعه نماید.
2- از قبل ( دهفته اول ودوم مهر) شناخت کاملی از اولیا داشته و نسبت به ترغیب وتشویق اولیای توانمند برای شرکت در انتخابات اقدام نماید.

3- طی فرمی اطلاعات خود را از توانمندی ها و علاقمندی های اولیا و نظرا آنان اگاه گردد.
4- جلسه را طولانی و یکنواخت برگزار ننماید و در قالب برشوری عملکر مدرسه یا نکات لازم تربیتی و آموزشی را به اطلاع اولیا برساند .

 
5- در جلسه عمومی هیچگونه مشارکت مالی از اولیا دریافت ننماید. ولی مشکلات و مسایل مختلف آموزشی وپرورشی را به اطلاع اولیا برساند.

6- قبل از گردهمایی جلساتی با کادر اداری وآموزشی یرگزار و حضور آنان به نوعی در جلسات استفاده گردد.
7- مدیر آموزشگاه سعی نماید در انتخاب زمان و مکان دقت لازم را داشته باشد و حتما نباید جلسات را در راهرو یا حیاط آموزشگاه برگزار نماید بلکه می تواند جلسات عمومی را در سالن اجتماعات شهر نیز برگزار نماید. علت توجه به زمان این است که در مناطق وشهرستانهای کوچک امکان برگزاری جلسات در مدارس دیگر می رود که تداخل جلسه مشکلاتی
برای مدیر و جلسه انجمن ایجاد خواهد نمود.

8- شیوه برگزاری انتخابات و اهداف انجمن اولیا قبلا طی نامه ای از طرف مدرسه به اطلاع اولیا رسانده شود.

برنامه ریزی برای آماده نمودن فضای مدرسه برای شروع فعالیتهای اموزشی واداری

           شروع فعالیتهای اموش وپرورش در مدارس از اول مهرماه تا پایان شهریور ماه می باشد . ولی مدیرا ن مدارس برخی فعالیتهای ضروری را باید قبل از شروع سال تحصیلی انجام داده که عموما خانه تکانی لقب گرفته است .عموما برخی فعالیتهایی که مدیران آموزشگاهها به آن در شهریورماه جهت آماده نمودن فضای مدرسه انجام می دهند به شرح ذیل می باشد.

1- بهسازی فضای آموزشگاه مانند رنگ آمیزی ، تعمیر شیرالات ونظافت سرویس های بهداشتی و آبخوری ، تعمیر و تعویض روشنایی های کلاس وساختمان ، بهسازی حیاط آموزشگاه ، تمیز و بهسازی شیشه های مدرسه ، تعمیر دری های شکسته کلاسها ، تعمیر و تجهیز میز و صندلی یا نیمکت دانش آموزان ، تعویض پرچم مدرسه ، شست وشوی کلاسها و راهروها و حیاط مدرسه ، و...

2- برنامه ریزی برای انتخاب دبیران و کادر اداری

3- ثبت نام دانش آموزان جدید

4- بررسی مجدد پروندهای دانش آموزان و انتقال پرونده دانش آموزان قبولی و جدا کردن پرونده های انتقالی یا مردودی

5- تشکیل جلسه با دبیران قبل از شروع سال تحصیلی

6- تهیه برنامه سالانه اموزشگاه با تصویب شورای مدرسه

7- تشکیل جلسه با کادر اداری مدرسه وبررسی مجدد شرح وظایف ها

  قاطعیت مدیریت آموزشگاهی

            مدیر آموزشگاه با استفاده از تخصص ودانش مدیریت و تحربیات کاری در محیط مدرسه باید اصل قاطعیت را در نظر داشته و به ان عمل نماید. در همه زمینه ها حرف اخر را مدیر اموزشگاه یزند و این حرکت با قاطعیت همراه خواهد . تدبیر استفاده از قاطعیت به توانمندی و مهارتهای مدیر اموزشگاه برمی گردد. در مسایل انضباطی دانش اموزان و همکاران ،این قاطعیت مدیر می باشد که فضای مناسب برای رعایت مقررات ونظم را بوجود می اورد . البته این اصل منافاتی با روابط انسانی نخواهد داشت زیرا حتی در روابط انسانی نیز حریم ومحدوه خاص وجود دارد. که افراد رعایت می کنند.اصل فاطعیت در حقیقت مرحله اجرایی فعالیتای میر آموزشگاه خواهذ بود.پذیرفتن شخصیت مدیر باعث تاثیر بیشتر رفتارهای وی واصل قاطعیت در بین همکاران و دانش اموزان میگردد. در مسایل اموزشی وپرورشی نیزنوع رفتار مدیر باید مصصم بودن و مقیذ بودن را برساند. اگر رفتارهای مدیریتی در شخص درونی شود بازتاب آن پذیرفتن شخصیت مدیر و محکمی تصمیم گیری های وی خواهد بود

راهکارهایی ساده در مدیریت اثربخش


1) به‌‌جای یافتن مقصر و سرزنش وی مشکل را حل کنید.
2) به کارکنان بگوئید نتیجه مورد نظر شما از انجام کار چیست، نه اینکه چگونه کار را انجام دهند.
3) انجام وظایف را مدیریت کنید، نه نوشته‌های روی کاغذ را.
4) هر کاری را خودتان انجام ندهید.
5) انتظار نداشته باشید کاری را که بد شروع کرده‌اید بتوانید به سادگی بهبود ببخشید.
6) از دفتر خود خارج شوید.
7) در رهبری کارکنان، خود کارمند نمونه باشید.
8) کارهای ساده را به دیگران واگذار کنید.
9) تظاهر به خوبی نکنید.
10) کیفیت، هماهنگی برای دستیابی به ضرورت‌ها و نیازمندی‌هاست.
11) از اشتباهات دیگران درس بگیرید.
12) هدف‌های هوشمندانه داشته باشید، اهدافی واقع‌بینانه و روشن برگزینید.
13) الگو باشید.
14) اهداف، برنامه‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری برنامه‌های خود را بشناسید.
15) به مدیران و سرپرستان سازمان خود آموزش دهید.
16) با دهان باز نمی‌توانید شنونده خوبی باشید.
17) به آنچه در مورد آن داد سخن می‌دهید، عمل کنید.
18) رهبران عامل تغییرند.
19) خود را محدود نسازید. تفاوت مدیر و رهبر در آن است که رهبران برای خود محدودیت قائل نیستند.
20) هدایت کشتی در آب‌های آرام برای همه آسان است.

طرح تشکیل شورای کلاسی

        طرح تشکیل شورای کلاس. در این طرح 5 نفر با رأی دانش آموزان هر کلاس انتخاب می شوند. که البته سه نفر از آنها الزاماً باید از دانش آموزان ممتاز درسی باشند. این شورا مسؤولیت کلیه امور کلاس از قبیل: انتخاب و عزل نماینده کلاس، انتخاب و یا نوبت بندی مراقب کلاس، ارتباط با معلمین و مسؤولین آموزشگاه و ... را بر عهده دارد. و در پایان هر هفته گزارش کتبی از اقدامات خود در مورد مسایل آموزشی، انضباطی، پرورشی و ... را در اختیار معاون آموزشگاه قرار می دهد. ضمناً کلیه لوازم مورد نیاز هر کلاس از قبیل: گچ، کاغذ، وسایل ورزشی و ... در یک کمد مخصوص در اختیار رئیس شورا گذاشته شده است. و با این ترتیب ضمن صرفه جویی در مصرف این وسایل دانش آموزان برای تهیه این وسایل نیازی به مراجعه مکرر به دفتر ندارند. همچنین شورا با همکاری دیگر دانش آموزان اقدام به نظافت کلی کلاس، تمیز کردن شیشه ها و تزیین کلاس می نماید. استفاده از گلدان های گل طبیعی و مصنوعی زیبا در محیط کلاس و نصب تصاویری از مناظر طبیعی در کلاس ها، محیط را بسیار زیبا و دل انگیز کرده است.برای هرکلاس یک فرم انضباطی تهیه کرده ام که در آن اسامی دانش آموزان و تاریخ جلسات درسی در پشت و روی آن نوشته شده است. و آنها را به نمایندگان کلاسها داده ام. در هر جلسه تا رفتن من به کلاس، نماینده کلاس در یک طرف فرم به دانش آموزان ساکت و منضبط، علامت + و در طرف دیگر فرم به دانش آموزان شلوغ علامت - می دهد. هرازگاهی تعداد مثبت و منفی دانش آموزان را در کلاس میخوانم و به دارندگان مثبت بیشتر مسئولیت های مختلف می دهم مثلا" سه نفر از آنها را بعنوان شورای کلاس تعیین میکنم و اختیارات
ویژه ای را هم به آنها میدهم یا یکی از آنها را (دارندگان مثبت بیشتر) مسئول فیلم و تکنولوژی می کنم یا دیگری را مسئول بازدید و اردو یا مسئول امتحانات و ... البته نوع مسئولیت آنها با توجه به تعداد مثبت آنها تعیین می شود . و دانش آموزانی که منفی دارند از یک سری کارها محروم کرده و تکالیف ویژه ای می دهم.کلاسی که شاد و مهیج نبوده و دانش اموزان در آن علاقه ای به کار ریاضی نداشته باشند، نمی تواند کلاس ریاضی باشد. کلاس ریاضی باید برای دانش آموزان شاد و مهیج
باشد تا دانش آموزان در این محیط بتوانند ایده یابی ، ایده سازی و راه حل یابی کنند. در این مورد برای فهم عمیق دروس توسط دانش آموزان اولویت های زیر را در کلاس جدی بگیریم :

 1 - دادن فرصت تفکر به دانش آموزان بعد از هر سوال یا فعالیت

 2 - دادن فرصت ابراز عقیده و اظهار نظر

 3 - دادن فرصت برای دست و پنجه نرم کردن دانش آموزان با مفاهیم ریاضی (فردی یا گروهی)

 4 - دادن فرصت پیش مطالعه و مطالعه و پس مطالعه

 5 - دادن فرصت طرح سوال (سوالهای ساده - متوسط - نکته دار)

 6 - داشتن نوآوری و ابتکار و توانمندی در برقراری رابطه صمیمانه - محترمانه بادانش آموزان به نحوی که این ارتباط دوطرفه بوده و فقط در کلاس نباشد و در محیط خارج از کلاس نیز ادامه داشته باشد

 7 - داشتن وبلاگ توسط دبیر و ارائه برخی مطالب جالب و موازی با مفاهیم ریاضی در این وبلاگ که دانش آموزان از آن استفاده نمایند.

          در فرآیند تدریس معلمی موفق تر است که کمتر حرف بزند و بیشتر دانش آموزان را به تفکر وا دارد.من در ابتدای تدریس از یک مبحث مشخص چند سوال مطرح میکنم.سپس به دانش آمزان فرصت می دهم که مبحث مورد نظر را مطالعه کنند.سپس همان پرسشها را از آنان میپرسم.دانش آموز بایستی پس از مطالعه بتواند به پرسش ها پاسخ دهد.البته انتظار
ندارم بتواند به همه پرسشها پاسخ دهد زیرا پرسشها از سطوح مختلف حیطه شناختی هستند. پس از پرسش مطلب را تدریس مینمایم .(البته تدریس با روش های مختلف تدریس صورت می گیرد و فقط به صورت سخنرانی نیست.)و مجددا همان پرسشها را از دانش آموزان می پرسم و نمره گذاری میکنم.در جلسه بعد هم به تدریج با افزایش سطح پرسش ها کار را ادامه میدهم. این روش مزایایی دارد:

1-دانش آموزان را وادار به مطالعه میکند و انان روش صحیح مطالعه را یاد میگیرند.

 2-دانش آموزان مطالب درسی را در همان جلسه کلاس یاد میگیرند و در منزل فقط مرور میکنند.

 3-با نظر خواهی در مورد پرسش ها از بقیه دانش آموزان، هم کلاس فعال خواهد شد و هم دانش آموزان کم کار وادار به کار میشوند.

4-دانش آموزان در پایان ترم یک مجموعه از نمونه سوالات خواهند داشت.

5-رابطه معلم با دانش آموزان یکطرفه نخواهد شد.

 6-در این روش دانش آموز با کتاب درسی انس بیشتری می گیرد و از آن به عنوان یک ابزار مهم در آموزش استفاده بهتری می برد.

 7 آموزش گروهی در این روش قابل اجراست.
       با توجه به این که زبان یک درس پایه ای است و دانش آموزان باید پایه قبل را خوب یاد گرفته باشند تا در پایه جدید موفق باشند ، من دانش آموزان پایه دوم را که ضعیف هستند سرگروه دانش آموزان ضعیف پایه اول و دانش آموزان ضعیف پایه سوم را برای افراد ضعیف پایه دوم سرگروه قرار می دهم . چون این افراد به دلیل ضعیف بودن تا کنون سرگروه نبوده اند ، ضمن این که بسیار راضی هستند، بدون این که مجبور شوند ناخودآگاه در س های پایه قبل را مرور کرده ، هم اشکالا تشان رفع می شود و هم افتخار می کنند که آنها نیز سرگروه شده اند .

روان شناسی رنگ

           رنگها بر نیازهای روحی-روانی، شرایط یادگیری، کنترل رفتارهای خشمگینانه، احساسات، درمان افسردگی و اختلالات یادگیری و سطح انرژی اثر دارند.رنگها در کنترل نبض، تپش قلب، فشار خون، اشتها و حتی خواب مفید هستند و همچنین در درمان بیماریهایی مثل میگرن، سرطان، اعتیاد و امراض پوستی و حتی تومورهای مغزی اثر دارند.رنگها در هر جا از دنیا و به تناسب فرهنگ و عرف هر جامعه معانی متفاوت و حتی متضاد دارند.برای مثال سفید در کشوری مثل ایران نشان شادی، پاکدامنی است و برای مراسم جشن و عروسی استفاده می شود، در حالیکه در کشوری دیگر نشان روحانیت است و در مراسم عزاداری کاربرد دارد.شاید تا به حال از خودتان پرسیده باشید که چرا کشتی و یا هواپیمای سیاه نداریم؟و یا
چرا هیچ جعبه شکلاتی سبز نیست؟شاید در این مطلب جوابهایتان را پیدا کنید.متأسفانه به دلیل جذابیت روانشناسی رنگها، این شاخه از علم مورد سوء استفاده قرار گرفته است.در هر سایت، مجله، روزنامه و یا وبلاگی از این مطالب زیاد دیده می شود ولی درست یا غلط بودنشان مشخص نیست.پروفسور لوشر از دانشمندانی است که حدود بیست سال و اندی در این مورد تحقیق کرده است.حال بد نیست از نظر این محقق در مورد روانشناسی رنگها برای بعضی از رنگهای پر طرفدار نگاهی بیاندازیم.                                                              

                                                                .پروفسور لوشر می گوید:

سیاه:

          سیاه رنگی مطلق است که در فراسوی آن، زندگی تمام می شود.سیاه یعنی نه، که نشانه ای از ترک عشق و انصراف از فعالیتهای جمعی است.به معنی نیستی، ناامیدی به آینده و سکوتی ابدی است و حس سنگینی را به افراد القا می کند.تأثیر خوبی بر مزاج ندارد و در کودکان هم اثرات منفی دارد.دوستداران رنگ سیاه معمولا" خسته و افسرده اند.اگر خسته
نباشند، ناراضی اند.اگر ناراضی نباشند، مغرورند.اگر مغرور نباشند، انکار می کنند.اگر انکار نکنند هم ناراضی اند، هم مغرور، هم خسته و هم انکار می کنند اما احتمالا" خودشان هم خبر ندارند.طرفداران سیاه زیاد هم ناامید نشوند چون از طرفی دیگر سیاه نمادی از آبرومندی و شرافت است(دیده اید ماشین های شیک و کلاس بالا معمولا" سیاه و براقند).
قهوه ای:

        آدمهای قهوه ای را بدون قسم خوردن می توان باور کرد، یعنی حرفشان سند است.اما طرفداران این رنگ معمولا" آواره اند(جالب است بدانید که رنگ مورد علاقه آوارگان جنگ جهانی دوم، قهوه ای بوده است).قهوه ایها یا یک بیماری جسمی جدی دارند و یا مشکلی که به نظر آنها غیر قابل حل است، پس این افراد از نظر جسمی و روحی در خطرند.

خاکستری:

           خاکستری را در کهنسالان و خانه سالمندان باید پیدا کرد.این افراد معمولا" غمگینند و محافظه کار و حتی اگر آهنگی گوش کنند(اگر خجالت نکشند)، غمگین است(مثلا" مثل اینکه ایرانیها داریوش گوش کنند)، مثل اینکه به آنها گفته اند خوشی بی خوشی.

قرمز:

             قرمز پسندها پر از شوق زندگی، عاشق و مبارزه طلب، پرتکاپو و شجاع، اهل معاشرت، شلوغ و پر سروصدا هستند.ظاهرا" نیرویشان تمام نشدنی است، خوب مشت می زنند و کتک خورهای خوبی هم هستند.در مجموع و خلاصه اینکه برونگرا هستند.قرمز باعث افزایش نبض و فشار خون می شود.(هر چی باشه پرسپولیسه دیگه)

آبی:

          آبیها خلاقند و همیشه فکرهای تازه می کنند، مورد احترام، آرام و دوست داشتنی هستند و احساساتشان را خوب کنترل می کنند.عاشق تنهایی، احساساتی و ملایم اند.نماد ابدیت و عمق و کمال گرایی است.از ویژگیهای افراد آبی دوست صلح، مهربانی و هماهنگی است.(طرفداران آبی به خودشون نگیرند، همیشه و همه جا استثنا هست).این رنگ سبب کاهش
نبض و فشار خون می شود.

سبز:

             آدمهای سبز مذهبی اند.در انجمنهای خیریه یا بیمارستان یافت می شوند!!!مضطرب و انعطاف پذیرند.اگر دنبال شریک(البته شریک تجاری نه زندگی) می گردید سعی کنید سبز باشد(نه اینکه رنگ پوستش سبزه باشد).رنگی مقدس است.سبزها اصلاح گرند و بسیار علاقه به نصیحت کردن دارند.کوشش و پشتکار عجیبی دارند.

زرد:

          آدمهای زرد بر خلاف نظر عموم بیمار و رنجور نیستند و منتظر خوشبختیهای بزرگند.آرام و قرار ندارند.توسعه طلب و اهل اختراعند.گاهی حسود و معمولا" بلند پرواز.

بنفش:

               بنفش دوستها صمیمی و حساسند وذوق عارفانه دارند.گاهی آنقدر صمیمی می شوند که قضاوت و تصمیم درست نمی توانند بگیرند.

نارنجی:

نارنجی پسندها اهل مسابقه و سلطه طلبند و سرشار از آرزوهای دور و درازند.

ارغوانی:

             ارغوانی ها پایشان روی زمین است و سر و فکرشان در ابرها پرواز می کند(البته فکر بد نکنید!!).عاشق دین و عرفان اند.اندیشمند و عاشق مناظره و اثبات حقایق، اما هنوز معلوم نیست که چرا یک دفعه از این رو به آن رو می شوند و بنابراین اصلا" به فکر پیش بینی آنها نباشید.تغییر رنگ محبوب با گذشت زمان امری طبیعی است اما اگر ناگهانی باشد خطرناک و بحث برانگیز و عجیب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

دبستان 15 خرداد رزداب      

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

دبستان مقداد بندیوان      

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

دبستان حر سراب      

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

دبستان شهید یاقوتی نژاد      

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

مدرسه ی راهنمایی شهید اندرزگو رزداب

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

مدرسه ی راهنمایی عطار نیشابوری بندیوان      

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

مدرسه ی راهنمایی ابرار سراب

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

مدرسه ی راهنمایی شهید اعظمی چهارده      

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

دبیرستان علامه طباطبایی رزداب

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان

دبیرستان طلوع چهارده

 

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

 

 

 

 

آبان

 

 

 

 

آذر

 

 

 

 

دی

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

فروردین

 

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

خرداد

 

 

 

 

تیر

 

 

 

 

مرداد

 

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای معلمان

دبستان 15 خرداد رزداب      

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای معلمان

دبستان مقداد بندیوان      

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای معلمان

دبستان حر سراب      

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای معلمان

دبستان شهید یاقوتی نژاد چهارده      

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای دبیران

مدرسه ی راهنمایی شهید اندرزگو رزداب      

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای دبیران

مدرسه ی راهنمایی عطار نیشابوری بندیوان      

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای دبیران

مدرسه ی راهنمایی ابرار سراب      

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای دبیران

مدرسه ی راهنمایی شهید اعظمی چهارده      

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای دبیران

دبیرستان علامه طباطبایی رزداب       

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات شورای دبیران

دبیرستان طلوع چهارده

 

ماه

روز

تاریخ

موضوع جلسه

مهر

 

 

 

آبان

 

 

 

آذر

 

 

 

دی

 

 

 

بهمن

 

 

 

اسفند

 

 

 

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

خرداد

 

 

 

تیر

 

 

 

مرداد

 

 

 

شهریور

 

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

مطالبی که عزیزان در این وبلاگ می خوانند بطور کلی با موضوعاتی از قبیل: خواف(دیار ماندگار) - علمی - ادبی - فرهنگی و آموزشی و اسلامی می باشد. امید است عزیزان ما را از نظرات سازنده خود بی نصیب نگذارند. با تشکر نویسنده وبلاگ ارتباط با ما: ٍe_salman_1352@yahoo.com
موضوعات وب
 
امکانات وب

آپدیت nod32 آپدیت nod32 آپدیت نود ۳۲ آپدیت nod32 ابزاروبلاگ