فرهنگ نامه ی خواف
بشـنو از خـواف از کـویـرو از دیـار مـانـدگار........... پرورانده او به دامــن صـــد هــزاران یـادگــار
قالب وبلاگ .....با نام اوکز او همه هستی فراهم..... از اوتلاش وجنبش ذرات عالم.....رب جبال وصخره ها تا قله قاف.....رب خراسان وکویر تشنه خواف .....از خواف گفتم دردی اندر سینه افتاد..... دردی به دل از ماتمی دیرینه افتاد.....هر سال با این دردها درخواف دیدار ..... هرشب زدرد خواف تاشبگیر بیدار..... ***‌برگي ازكتاب : از خواف تا ابيانه ...اثر ماندگار زنده ياد مجتبي كاشاني***
لینک دوستان

 

نمونه فرم های ارزشیابی

جهت استفاده مدیران مجتمع های آموزشی و معاونین آموزشی و پرورشی

برای دریافت نمونه فرم ها برروی ادامه مطلب کلیک کنید.

 


 

باسمه تعالی

                                                                                فرم بازدید  هفتگی واحدهای آموزشی مجتمع آموزشی شهید مهرداد عزیزالهی                                                                                صفحه :

        تاریخ بازدید : ..............................                                                  ساعت : .........

 

نام و نام خانوادگی معاون واحد آموزشی : ...............                تعداد دانش آموزان حاضر و غایب در آموزشگاه :  ح ....      غ ...            تعداد کل دانش آموزان :.........                                                                                        

 

ردیف

موضوعات

                           کیفیت

ملاحظات

 

 

5

4

3

2

1

0

 

1

برنامه ریزی جهت اشاعه فرهنگ نماز و نمازخوانی و قرآن مجید  و  برگزاری نماز جماعت

 

 

 

 

 

 

 

 

2

نظارت بر وضعیت اخلاقی ، رفتاری و ظاهر و پوشش دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

3

برگزاری ایام ا... ،‌ مراسم آغازین و ...

 

 

 

 

 

 

 

4

وضعیت دفاتر شاخص دبیران

 

 

 

 

 

 

 

5

توجه به بهداشت فردی وعمومی دانش آموزان امور تشویقی دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

6

فعالیت تشکل های دانش آموزی بر اساس ضوابط 

 

 

 

 

 

 

 

7

نحوه گزارش وضعیت پرورشی و آموزشی دانش آموزان به اولیا ء

 

 

 

 

 

 

 

8

استفاده از رایانه ، وسایل آموزشی ، آزمایشگاهی و کارگاهی

 

 

 

 

 

 

 

9

ارزشیابی مستمر از آموخته های دانش آموزان به منظور یادگیری و ارتقای آموزشی آنان

 

 

 

 

 

 

 

10

نگهداری از فضاهای آموزشی و بهداشت وشادابی محیط واحد آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

11

پاسخگویی دقیق و بموقع به مکاتبات اداری

 

 

 

 

 

 

 

12

تشکیل شورای مدرسه ،  انجمن اولیا ومربیان و شورای معلمان ومیزان پیگیری مصوبات مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

13

دفاتر مربوط به شورای دبیران ، انجمن اولیا و مربیان ، بسیج  

 

 

 

 

 

 

 

14

نظارت بر حضور و غیاب همکاران و تنظیم دفاتر مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

15

دقت و مراقبت در حضور وغیاب و مسایل انضباطی دانش آموزان وتنظیم دفاتر مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

16

نظارت و رسیدگی به موارد ایمنی و استفاده بهینه از وسایل گرمایشی و سرمایشی و سایر تجهیزات

 

 

 

 

 

 

 

17

بازدید معاون مدرسه از کلاس های درس و گزارش کتبی آن به مسئولین مجتمع

 

 

 

 

 

 

 

18

ابتکار در نحوه ی تشویق درسی دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

19

برگزاری جلسات شورای دبیران و مدرسه و انجمن آولیا و مربیان

 

 

 

 

 

 

 

20

چگونگی اجرای تغذیه و شیر رایگان

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز ات

 

 

 

 

 

 

جمع کل:

 

 

 

پرسنل حاضر در آموزشگاه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پایه

تعداد دانش آموزان

ملاحظات

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


مهر و امضا

مسئول آموزشگاه:

 

بازدید کننده

سمت

امضا

 

مدیر مجتمع آموزشی

 

       ---

 

معاون آموزشی

 

                              ---

 

معاون اجرایی

 

       ---  

 

معاون پرورشی

 

                              ---                                        

 

باسمه تعالی

                                                                                فرم بازدید  روزانه واحدهای آموزشی مجتمع آموزشی شهید مهرداد عزیزالهی                                                                                صفحه :

        تاریخ بازدید : ..............................                                                  ساعت : .........

نام و نام خانوادگی معاون واحد آموزشی : ...............     

  تعداد دانش آموزان حاضر و غایب در آموزشگاه :  ح ....      غ ...            تعداد کل دانش آموزان :.........                                                                                        

 مشخصات دانش آموزان  غایب :

ردیف

نام و نام خانوادگی

علت غیبت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

علت غیبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسنل حاضر در آموزشگاه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پایه

تعداد دانش آموزان

ملاحظات

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


مهر و امضا

مسئول آموزشگاه:

 

بازدید کننده

سمت

امضا

 

مدیر مجتمع آموزشی

 

       ---

 

معاون آموزشی

 

                              ---

 

معاون اجرایی

 

       ---  

 

معاون پرورشی

 

                              ---                                        

 

بسمه تعالی

                                   . فرم بازدید پرورشی سازمان آموزش و پرورش خواف

 نام و احد اموزشی:..............................                                  نام مدیر:.......................                            منطقه/شهرستان:.........................

آمار دانش آموزان:.............................        نام معاون  یا مربی پرورشی :.................................    دوره تحصیلی:...........................................

 تعداد کلاس:..................                          . نام کتابدار:.................................................             تعداد کتاب:.................

 

فـرم (الـف)مـربـوط بـه فعـالیتهـای پــرورشـی مــدیـر-شـاخـص هـای مـورد بــررسـی

                                                                                            امتیازات پرورشی آموزشگاه

سطح

4

سطح

3

سطح

2

سطح

1

1

اختصاص مکان مناسب -  وسائل وامکانات لازم برای فعالیت های پرورشی در محیط آموزشگاه

 

 

 

 

2

وجود تشکلات دانش آموزی شورا انجمن اسلامی بسیج دانش آموزی هلال احمر فرزانگان پیشتازان

 

 

 

 

3

وجود نماز خانه مفروش بودن نماز خانه فضای مناسب مهر وجا مهری حضور پیش نماز در نماز جماعت حضور همکاران در مراسم نماز جماعت به حصوص مدیر ومربی

 

 

 

 

4

همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگی هنری -  تأمین هزینه های مالی مسابقات مانند سرود تئاتر هزینه

 ایاب وذهاب دانش آموزان- اطلاع رسانی به موقع بخشنامه ها

 

 

 

 

5

اختصاص فضای مناسب برای کتابخانه تهیه کتب مناسب سن دانش آموزان قفسه وکمد ومیز وصندلی مطالعه

 

 

 

 

6

تهیه قرآن به تعداد کافی نوارهای قرآنی رحل وارتباط با مراکز دار القرآن مرتبط با آموزش وپرورش

 

 

 

 

7

وجود تابلوی اعلانات دیوار نویسی پرچم امکانات صوتی تصویری-تهیه روزانه یکی از جراید کثیر التشار جهت استفاده در تابلوی اعلانات

 

 

 

 

8

تخصیص 20درصداز سود حاصله تعاونی مدرسه وتحویل مربی  داده شود تا در برنامه های پرورشی هزینه شود نظارت بر تعاونی نظارت بر اجناس  از لحاظ بهداشتی ونحوه هزینه کردن سود تعاونی

 

 

 

 

9

اطلاع رسانی به موقع بخشنامه ها بایگانی اقدام به موقع بخشنامه ها

 

 

 

 

10

اجرای فعالیتهای اردویی بازدید های مختلف واختصاص بودجه لازم در این رابطه

 

 

 

 

11

تهیه کتاب راهنمای معلم کتاب کار معلم ودانش آموزان به موقع نهیه کتب در رابطه با مسائل پرورشی

 

 

 

 

12

رعایت بهداشت محیط آموزشگاه آبخوری ها دستشوی ها راهروها کلاس های درس

 

 

 

 

13

مجموع امتیا زات مدیر

 

 

 

 

 

فـرم ب  مـربـوط بـه فعـالیت هـای مـربـی شـاخص هـای مـورد بـررسی

1

تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ کتاب خوانی نمایشگاه کتاب مسابقه اهدای کتاب از طرف دانش اموزان فهرست بندی کتب نظم کتابخانه تهیه دفتر کتابخانه

 

 

 

 

2

برنامه ریزی جهت تعمیق بینش سیاسی ومذهبی-مناسبتها وایام الله ها وایجاد تشکلهای دانش اموزی در راستای مسائل اخلاقی وفرهنگ دینی

 

 

 

 

3

میزان توجه به امر شورای دانش اموزی به منظور همکاری وهمفکری با مدیر

 

 

 

 

4

  پیگیری واجرای مصوبات شورای دانش اموزی به منظور طرح در شورای مدرسه بررسی فعالیت های کمیته های دهگانه

 

 

 

 

5

برنامه ریزی جهت تعمیق وتقویت فرهنگ نماز به منظور اموزش نماز واحکام پاسخ به سئوالات شرعی دانش اموزان همکاری در برگزاری نماز جماعت وانجام برنامه های تبلیغی در این خصوص

 

 

 

 

6

کیفیت برگزاری مراسم اغازین از لحاظ محتوا مشارکت دانش اموزان مشارکت همکاران

 

 

 

 

7

برگزاری مسابقات فرهنگی وهنری (تشکیل ستاد اطلاع رسانی ثبت نام اجرای دستو العمل ها

 

 

 

 

8

برنامه ریزی برای انس بیشتر دانش اموزان با قرآن مجید شرکت دانس آموزان در محافل قرآنی ارتباط با مراکز آموزش قرآن مرتبط با اداره آموزش وپرورش برگزاری مسابقات قرآنی

 

 

 

 

9

کیفیت فضای تبلیغاتی آموزشگاه تابلوی اعلانات بریده جراید نشریه دیواری استفاده از مطالب مفید ومتنوع در تابلو

 

 

 

 

10

بررسی وگزارش از تعاونی آموزشگاه ونظارت مستقیم بر بوفه ودریافت 20درصد از سود حاصله از تعاونی واختصاص آن به فعالیتهای پرورشی

 

 

 

 

11

نحوه اقدام واجرای بخشنامه ها ارسالی از طرف سازمان اموزش وپرورش در خصوص فعالیت های پرورشی

 

 

 

 

12

همکاری در فعالیت های اردویی وتهیه امکانات جهت اجرای فعالیت های اردویی از نظر ثبت نام رضایت نامه تهیه مجوز وهمکاری با مدیر

 

 

 

 

13

نظارت بر مسائل بهداشتی وتربیت بدنی وهمکاری با مربی تربیت بدنی از نظر برگزاری مسابقات به مناسبت ها

 

 

 

 

14

خلاقیت و نوآوری

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی بازدید کننده                                                                                امضاء مدیر :                                                               مجموع امتیازات آموزشگاه

                                                                                                                                امضاء مربی یا معاون پرورشی

 

                                                                    

  

 

[ شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ محمدابراهیم سلمانی رودی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

مطالبی که عزیزان در این وبلاگ می خوانند بطور کلی با موضوعاتی از قبیل: خواف(دیار ماندگار) - علمی - ادبی - فرهنگی و آموزشی و اسلامی می باشد. امید است عزیزان ما را از نظرات سازنده خود بی نصیب نگذارند. با تشکر نویسنده وبلاگ ارتباط با ما: ٍe_salman_1352@yahoo.com
موضوعات وب
 
امکانات وب

آپدیت nod32 آپدیت nod32 آپدیت نود ۳۲ آپدیت nod32 ابزاروبلاگ