یک شهروند مدنی کیست ؟؟؟؟؟؟

 

سی ویژگی انسان مدنی

دکتر سریع القلم سی ویژگی یک انسان مدنی را به شرح زیر برشمرده است:

 

یک شهروند مدنی کسی است که؛

 

۱ ـ به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی که پست و مقام دارند؛ 

 

۲ ـ بتواند سی صفحه در مورد خود، روحیات و افکار خود بدون حتی یک جمله تکراری بنویسد؛ 

 

۳ ـ برای خود به وسعت جهان، احترام قائل باشد؛ 

 

۴ ـ در روز حداقل پانزده دقیقه برای شناخت خود وقت بگذارد؛ 

 

۵ ـ از کسی سؤال خصوصی نپرسد؛ 

 

۶ ـ برای هر سؤالی، چندین پاسخ متفاوت قائل باشد؛ 

 

۷ ـ اختلاف خود با دیگران را با گفت‌و‌گو حل کند؛ 

 

۸ ـ مبنای قضاوت در مورد انسان‌ها: ۹۵ درصد باطن و عمل آن‌ها، ۵ درصد.، ظاهرشان؛ 

 

۹ ـ انتظارات خود را از دیگران به حداقل برساند. با توانایی‌های خود زندگی کند؛ 

 

۱۰ ـ راستگویی و درستکاری را نه صرفاً یک فضیلت فردی بلکه استوانه آفرینش بداند؛ 

 

۱۱ ـ برای کل جامعه و آینده آن تلاش کند و نه صرفا در گروه و اطرافیان خود؛ 

 

۱۲ ـ در روز پانزده دقیقه با گُل و گیاه وقت بگذراند و رنگ‌ها را تقدیر کند تا بلکه قدری از قدرت، سیاست، پول و خودنمایی فاصله گیرد؛ 

 

۱۳ ـ در صف خود‌پرداز بانک، یک متر از کسی که مشغول کار بانکی است فاصله بگیرد؛ 

 

۱۴ ـ با عذرخواهی، فضای تنش‌ها را تخفیف دهد؛ 

 

۱۵ ـ از نیاز به نمایش، عبور کرده باشد؛ 

 

۱۶ ـ اگر می‌خواهد ثروتمند شود، نهاد‌های دولتی و حکومتی را ترک کند؛ 

 

۱۷ ـ بر کسانی که با او تفاوت فکری و سلیقه‌ای دارند، القاب نگذارد؛ 

 

۱۸ ـ در زندگی اجتماعی و سیاسی: ۹۵ درصد فکر و مطالعه و استدلال، ۵ درصد حس، شایعات و فضا‌ها؛ 

 

۱۹ ـ تا بتواند در رانندگی بوق نزند؛ 

 

۲۰ ـ به گونه‌ای رفتار کند که صاحبان قدرت سراغ او بیایند و نه بالعکس؛ 

 

۲۱ ـ بخش مهمی از زندگی خود را برای به جای گذاشتن میراثی ارزشمند برای جامعه، طراحی کند؛ 

 

۲۲ ـ هنگام به کار انداختن برف‌پاک‌کن‌ها برای شستشوی شیشه‌ها، اتوموبیل‌های اطراف را کثیف نکند؛ 

 

۲۳ ـ برای هر انسانی، مستقل از اینکه چه فکری دارد و به کدام گروه تعلق دارد، ارزش انسانی قائل باشد؛ 

 

۲۴ ـ از دوستی‌ها و به خصوص حلقه اول دوستان خود، مانند گُل مراقبت کند؛ 

 

۲۵ ـ حداقل در دو کار گروهی به طور دائمی، برای فرو نشاندن منیت‌های خود، مشارکت کند؛ 

 

۲۶ ـ اعتبار فکری افراد را در متون قابل اتکایی که تولید کرده‌اند، بداند؛ 

 

۲۷ ـ وارد شبکه ذهنی منتقدین خود شود تا جهان آن‌ها را بهتر درک کند؛ 

 

۲۸ ـ در رفتار اجتماعی و اخلاق فردی، قابل پیش‌بینی باشد؛ 

 

۲۹ ـ به هیچ فرد، گروه و ملتی دشنام ندهد. با مخالفین خود، حقوقی رفتار کند؛ 

 

۳۰ ـ و شأن و منزلت خود را به مراتب بالا‌تر از کسانی بداند که پست و مقام و منصب دارند.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید