یادگیری با قدر ت چهار برابر

 

یادگیری با قدرت چهار برابر  

بیشتر رفتارهای آدمی حاصل یادگیری است مطالب معنی دار به مطالب یادگرفته قبل مربوط می شود در حالی که مطلبی که به صورت طوطی وار آموخته می شود بدون ارتباط با مفاهیم قبلی در ذهن انباشته می شود. بنابراین اگر فراگیرنده بتواند مطالب جدید را با مطالبی که در قبل آموخته مربوط کند یادگیری او به نحو معنی داری انجام می گیرد؛ اما اگر اطلاعات جدید را با اثر تکرار و تمرین حفظ کند بدون این که با مطالب قبلی ارتباط داشته باشد یادگیری او جنبه ی طوطی وار خواهد داشت.
یکی از عوامل مهم یادگیری عوامل هیجانی هستند زیرا تحقیقات نشان داده که هیجان می تواند در حافظه تاثیری به سزا داشته باشد و همچنین تقویت حافظه در روند یادگیری تاثیری مستقیم خواهد داشت یکی از بهترین روش های تقویت حافظه روش «پس ختام» می باشد. نام این روش متشکل از حروف اول 6 مرحله آن است:


1- پیش خوانی
2- سؤال کردن
3- خواندن
4- تفکر
5- از حفظ گفتن
6- مرور کردن


انجام این مراحل بدین صورت است که مثلا دانش آموز فصلی از کتاب را پیش خوانی می کند تا یک برداشت کلی از موضوعات و قسمت های مهم آن داشته باشد این کار باعث می شود دانش آموز آن فصل را سازمان دهد سپس مرحله ی سؤال کردن و خواندن روی هم یک واحد محسوب می شود. دانش آموز باید درباره ی هر بخش سؤالاتی طرح کند و در مرحله ی خواندن باید هر بخش را به قصد پاسخ دادن به سؤالات طرح کرده بخواند در مرحله ی تفکر دانش آموز یاد می گیرد که هنگام خواندن به ساختن سؤالات و ایجاد ارتباط بین داشته های خود درباره ی مطلب فکر کند و از حفظ گفتن پس از پایان یک فصل و مرور کردن پس از پایان تمام فصل انجام می شود.
قدرت یادگیری سه برابر می شود با دیدن، بیان کردن، شنیدن
پیش خوانی:
درسی را که می
  خواهید بخوانید، ابتدا پیش خوانی کنید. سعی کنید برای پیش خوانی از روش زیر استفاده نمایید:


- نگاهی سریع و گذرا به متن بیندازید.
- نکات مهم و کلیدی را بیابید.
- سؤالات و تمرین های آخر درس را مرور کنید.
- پاراگراف اول و آخر و خلاصه درس را به شیوه ای گذرا بخوانید.


سؤال سازی:


در ذهن خود سؤالاتی راجع به موضوع درس بسازید. برای این کار می
  توانید:
- عناوین و تیترها را بصورت سؤال درآورید.
- از خود بپرسید: «راجع به این موضوع چه می
  دانم؟»، «معلم راجع به این موضوع چه چیزهایی می  گفت؟» و سؤالاتی از این قبیل.


خواندن:


متن درس را به طور کامل بخوانید. در هنگام خواندن:

- به دنبال جواب سؤالاتی باشید که در ذهن خود ساخته بودید.
- به سؤالات آخر درس جواب بدهید.
- زیر نکات مهم خط بکشید.
- اگر مطلبی را درست نفهمیده اید، دوباره آن را بخوانید.


تفکر و از حفظ گفتن:


بعد از آن که خواندن یک بخش به پایان رسید، به بازگویی مطالب آن بپردازید.
- مطالب درسی را از حفظ برای خود تکرار کنید و یا خلاصه نویسی کنید.
- در تکرار مطالب از روشی که متناسب با تکنیک یادگیری تان است، استفاده کنید و به خاطر داشته باشید که هر چه بیشتر از حواس پنجگانه خود استفاده کنید، مطالب بهتر در حافظه تان جای می
  گیرد.
قدرت یادگیری سه برابر می
  شود با: دیدن، بیان کردن، شنیدن.
و این قدرت چهار برابر می
  شود با: دیدن، بیان کردن، شنیدن و نوشتن!


مرور مطالب:


بعد از آنکه مطالب را بطور کامل خواندید و برای خود بازگو کردید، نوبت به مرور مطالب می  رسد.
- روز اول: بلافاصله بعد از مرحله تعریف و بازگویی، 5 دقیقه سریع مطالب را مرور کنید.
- 24 ساعت بعد: کتاب را ورق بزنید و به نکات مهم نگاهی بیندازید، به مدت 5 دقیقه این کار را انجام دهید.
- یک هفته بعد: به مدت 5 دقیقه مطالب درسی را مرور کنید. برای مطالبی که به نظرتان سخت تر است بیشتر وقت بگذارید.
- و به همین ترتیب هر چند وقت یکبار مطالب را مرور کنید تا هنگام امتحان به مشکلی برخورد نکنید.


به خاطر داشته باشید:
کسانی که مطلبی را 6 بار پیاپی می
  خوانند در مقایسه با کسانی که در 6 نوبت و هر بار 5 دقیقه. این کار را می  کنند، درصد یادگیری کمتری دارند.
چرا که در فواصل زمانی قدرت پردازش ذهن بالاتر می
  رود.

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید