نمونه طرح درس کلاس های چند پایه (ابتدایی)

 

طرح درس روزانه                     موضوع: نقاشی خطخطی                درس هنر

پایه : دوم                          سال تحصیلی :                                                    زمان:20 دقیقه

هدف کلی:

آشنایی دانش آموز با انواع نقاشی، شناخت شکل ها و تقویت قدرت تشخیص و دقت

اهداف جزئی :

1-آشنایی دانش آموز با انواع نقاشی (به غیر از نقاشی های معمول)

2-افزایش قدرت تشخیص

3-افزایش دقت و تمرکز

4-رنگ آمیزی صحیح متناسب با شکل

اهداف رفتاری:

دانش آموز باید بتواند:

1-ورقه ی کاغذ خود را با خط های شکسته، خمیده و راست پر کند

2-شکل های معنادار را پیدا کنید. (چه هندسی و چه غیر هندسی)

3-شکل های پیدا کرده را رنگ آمیزی کند.

4-از چند جهت به ورقه ی خود نگاه کند.

روش تدریس: سخنرانی پرسش و پاسخ بحث گروهی

وسایل مورد نیاز: مداد رنگی کاغذ

رسانه های مورد نیاز

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموز

زمان

 

سلام و احوال پرسی، حضور و غیاب برای هر دو کلاس اول و دوم

دانش آموزان کلاس او مشغول انجام آزمایشهای مربوط به فصل اول هستند

ارزشیابی ورودی:

چند نوع نقاشی داریم؟

ارزشیابی تشخیصی:

آیا تا به حال ورقی را بی خودی خط خطی کرده اید: (چه جوری)

پاسخ می دهند

 

انجام می دهند

 

 

نمی دانند

 

بله- به صورت گردی، از بالا به پایین، از چپ به راست

5 مشترک هر دو کلاس

 

 

 

1

 

1

 

 

ارائه درس:

برگه ها را بین دانش آموزان تقسیم کرده و به صورت گروهی می نشینند.

از دانش آموزان می خواهیم به همان صورتی که قبلا گفته اند خط خطی کنند وخود معلم نیز همراه با دانش آموزان شروع به خط خطی کردن ورقه                می نماید.

 بعد از اتمام خط خطی کردن بدون هدف توسط دانش آموزان ، معلم از ورقه ی خودش یک شکل را پیدا کرده و رنگ آمیزی می نماید و از دانش آموزان می خواهد از ورقه ی خود هر چه شکل معنادار            می توانند  پیدا نموده و رنگ آمیزی نمایندو از بین آثار دانش آموزان هر گروهی که شکل زیبایی پیدا کرده اند می تواند جهت راهنمایی گروه های دیگر به بقیه نشان دهد.

تعیین تکلیف:

سعی می شود گروه های تاحد امکان کارهای خود را در کلاس به صورت گروهی تا پایان وقت کلاس تمام نمایند و آثار گروه های برتر در تابلو کلاس نصب می شود.

 

 

 

 

انجام می دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام می دهد

13

      


طرح درس روزانه                     موضوع: فصل دوم (سالم و قوی باشید)                 درس علوم تجربی

پایه : اول                          سال تحصیلی :                                                              زمان:28 دقیقه

هدف کلی:

آشنایی دانش آموز با کارهایی که به حفظ سلامت کمک می کند.

اهداف جزئی :

1-آشنایی با اهمیت ورزش

2-آشنایی با اهمیت خواب

3-آشنایی با اهمیت خوردن صبحانه و میوه

4-آشنایی با اهمیت پاکیزگی

5-آشنایی با طریقه صحیح مسواک زدن

6-آشنایی با میکروب

/ 0 نظر / 41 بازدید