برگزاری آزمون علمی در سطح مجتمع

 

                      شورای آموزشی مجتمع شهید عزیزاللهی در نظر دارد آزمون علمی در هر سه مقطع  ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه برگزار نماید لذا در پی درخواست کتبی از همکاران  محترم شاغل در مجتمع انتظار می رود همکاران محترم نمونه سئوالات خود را ترجیحا در قالب cdیا به صورت کتبی حداکثر تا تاریخ 89/9/20آماده نموده و در صندوق ارتباط با مرکز آموزشگاه ها قرار دهند . سئوالات برای هر پایه مجزا و مشخص شده باشد .مثلا (علوم پایه ی اول راهنمایی علوم پایه ی دوم و...)

              بدیهی است رتبه های مکتسبه دانش آموزان در دروس مختلف از معیار های ارزشیابی همکاران ومدارس خواهد بود ضمن اینکه  رتبه های برتر از طرف مجتمع تشویق خواهند شد و برای تقدیر به مدیریت محترم آموزش و پرورش معرفی خواهند شد .      

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید