و این گونه بود که ژاپن , ژاپن شد ...

درس هایی که ژاپن بعد از زلزله اش به دنیا داد!

آرامش

 حتی یک مورد سوگواری شدید یا زدن به سروصورت دیده نشد. میزان تاثر و اندوه بطور خود بخود بالا رفته بود. 

وقار
صفوف منظم برای آب و غذا. بدون هیچ حرف زننده یا رفتار خشن.

توانمندی
بعنوان نمونه معماری باورنکردنی بطوریکه ساختمانها به طرفین پیچ و تاب میخوردند ولی فرو نمی ریختند.

رحم و شفقت

مردم فقط اقلام مورد نیاز روزانه خود را تهیه کردند و این باعث شد همه بتوانند مقداری آذوقه تهیه کنند.نظم
غارتگری دیده نشد. زورگویی یا ازدست دیگران ربودن دیده نشد. فقط تفاهم بود.

ایثار
پنجاه نفر از کارگران نیروگاه های اتمی ماندند تا به خنک کردن دستگاهها ادامه دهند.

مهربانی
رستورانها قیمتها را کاهش دادند. یک خودپرداز بدون محافظ دست نخورده ماند. دستگیری فراوان از افراد ناتوان.

آموزش
از بچه تا پیر همه دقیقا میدانستند باید چکار کنند و دقیقا همان کار را کردند.وسایل ارتباط جمعی
در انتشار اخبار بسیار خوددار بودند. از گزارشات مغرضانه خبری نبود. فقط گزارشات آرامبخش.

وجدان
هنگامی که در یک فروشگاه برق رفت، مردم اجناس را برگرداندند سرجایشان و به آرامی فروشگاه را ترک کردند

در یکی از خیابانهای ژاپن نزدیک محل زلزله با اینکه مردم سراسیمه بدون لباس مناسب به خیابان امده بودند و بارش برف هم اغاز شده بود چند بوتیک لباس هم در انجا بود که شیشه ویترین انها شکسته شده بود اما با وجود سرمای شدید مردم به هیچ عنوان به خودشان اجازه ندادند که به فروشگاه و بوتیکها یورش ببرند تا از سرما در امان بمانند....

 

و اینگونه بود که ژاپن ...... ژاپن شد...

/ 2 نظر / 34 بازدید
ممتاز

خدا به ما هم توفیق بده .

مدرسه عشق

سلام وقت تون بخیر و شادی بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن رؤیاهایش در عظمت عشقش در والایی ارزش هایش؛ و در شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است! بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن افکارش در ارزش تجسم یافته اش در چشمه هایی که روحش از آن سیراب می گردد؛ و در بینشی که بدان دست یافته نهفته است! بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن حقیقتی است که بر لبان جاری می سازد در یاری و مساعدتی که بذل می کند در مقصدی که می جوید؛ و در چگونه زیستن او نهفته است! "سی.ای.فلین"