پست های ارسال شده در دی سال 1389

نمونه کارنامه موقت ابتدایی

(کارنامه موقت ابتدایی) ولی محترم دانش آموز                                            کلاس                   سال تحصیلی 90/89 ضمن آرزوی موفقیت بیشتر در امور تحصیلی فرزند شما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

نمونه برنامه سالانه مجتمع هاي آموزشي - تهیه کننده : امین الله ساعی نظام

        باسمه تعالی   برنامه سالانه   مجتمع آموزشی وپرورشی شهید     مدیرمجتمع  امین الله ساعی نظام   سال تحصیلی 90-89     باسمه تعالی شمای کلی برنامه سالانه مجتمع   برنامه محتــوا عنوان برنامه ایجادانگیزه دردانش آموزان  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید