فرهنگ نامه ی خواف

بشـنو از خـواف از کـویـرو از دیـار مـانـدگار........... پرورانده او به دامــن صـــد هــزاران یـادگــار

نمونه فرم های ارزشیابی (برای مدیران مجتمع)

  باسمه تعالی                                                                                 فرم بازدید  هفتگی واحدهای آموزشی مجتمع آموزشی شهید مهرداد عزیزالهی                                                                                صفحه :         تاریخ بازدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 272 بازدید

نمونه برنامه سالانه مدارس

  نمونه برنامه سالانه آموزشگاه ................................                                سال تحصیلی 89-90 مشکلات و موانع آموزشی آموزشگاه امور آموزشی 1- ضعف در بعضی دروس (دروس ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 520 بازدید
مرداد 95
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
15 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
48 پست