فرهنگ نامه ی خواف

بشـنو از خـواف از کـویـرو از دیـار مـانـدگار........... پرورانده او به دامــن صـــد هــزاران یـادگــار

نمونه طرح درس کلاس های چند پایه (ابتدایی)

  طرح درس روزانه                     موضوع: نقاشی خطخطی                درس هنر پایه : دوم                          سال تحصیلی :                                                    زمان:20 دقیقه هدف کلی: آشنایی دانش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید
مرداد 95
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
15 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
48 پست