نمونه برنامه سالانه مدارس

 

نمونه برنامه سالانه آموزشگاه ................................

                               سال تحصیلی 89-90

مشکلات و موانع آموزشی آموزشگاه
امور آموزشی
1- ضعف در بعضی دروس (دروس پایه) ریاضی/ زبان / عربی .
2- ضعف نسبی درسی در پایه دوم که این ضعف به پایه سوم انتقال پیدا می‌کند. .
3- ضعف درسی به طورمشهود در بین دانش آموزان جدید.

دلایل ضعف آموزشی
1- چند پایه بودن دانش‌آموزان روستایی راه یافته به این مدرسه .
2- ضعف فرهنگی خانواده‌ها ( بی‌تفاوت بودن خانواده‌ها در مورد مسائل آموزشی که ناشی ازپرجمعیت بودن خانواده های روستایی .
3- تقسیم دانش‌آموزان به دو دسته : شبانه و روزانه با دو سطح  یادگیری متفاوت .
4- سنگین بودن برنامه کلاسی باتوجه به 8ساعتی بودن واجرای فوق برنامه ها (آموزشی وغیرآموزشی) .
5- فرصت کم داشتن با توجه به برنامه کلاسی (8)ساعته وآماده کردن تکالیف ودرس روز بعد .

ارائه راهکارها جهت رفع مشکل
1- تجزیه و تحلیل وضع آموزشی مدرسه و اطلاع دبیران از آن .
2- تهیه لیست دانش آموزان خیلی ضعیف و برنامه ریزی آموزشی از ابتدای سال واطلاع دادن به سرپرست .
3- گروهی کردن د انش آموزان و ارائه تکلیف و بررسی آن در روز بعد .(معلم یار وتقدیر از آنها).
4- اجرای طرح تشویق ضرب العجل در حد وسیع (تهیه کارت تلاش و بانک جوایز ).
5- سپردن دانش آموزان خیلی ضعیف به دانش آموازن عالی جهت کمک آموزشی و تشویق دانش آموزان عالی .
6- برنامه ریزی کلاسهای تقویتی ( فوق برنامه  ).
7- کنترل شدید دانش آموزان توسط سرپرستان از لحاظ آموزشی در اوقات غیر از ساعات آموزشی .
8- کلاسهای آموزش روش های مطالعه صحیح طریقه مطالعه توسط همکاران و ارائه شیوه و روش مطالعه .
10- برنامه داشتن در اوقات فراغت پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها و مراقبت ویژه والدین در این ایام وانجام تکالیف هفته وبررسی درروز شنبه واطلاع به اولیاء.
11- آموزش خانواده به صورت ویژه در مدرسه و در روستاها ( استفاده از اساتید مجرب وکارآزموده ).
12- مشورت و مشاوره با کارشناسان و دبیران .
13- بررسی و تحلیل در پایان هر ماه و مقایسه با ماه قبل و ارائه نتایج در جلسات شورای مدرسه و دبیران و انجمن آموزشگاه .
14- آمادگی برای شرکت در مسابقات علمی منطقه.
15- ارائه بانک سوالات و در اختیار دانش آموزان گذاشتن.


16- ایجاد محیطی شاد برای دانش آموزان.
17- رشد کمی و کیفی در امتحانات خرداد ماه .
18-شاداب نمودن محیط خوابگاه.
19-استفاده از روشهای نوین وفعال تدریس.

طرح آموزشی
ردیف عنوان پروژه های  آموزشی اجراشده در آموزشگاه

1- تقویت آموزشی دردروس ریاضی زبان عربی

 2- کلاس فوق برنامه وتقویتی مخصوص دانش آموزان ضعیف .

3- استفاده از دبیران مجرب.
4- بانک سوالات .
5- نمرات مستمرماهانه و اطلاع به والدین.
6-تجزیه وتحلیل گروهبندی (استفاده از معلم یار).
7-استفاده از روشهای نوین تدریس وفعال وکلاسهای سمعی بصری واستفاده از سی دی.

 8-استفاده از دبیران تخصصی مجرب.
9-استفاده از طرح معلم یاروتشویق .
10- در نظر گرفتن سرانه کافی جهت تشویق وپرداخت حق الزحمه.
11-تهیه دیتاپرژکتور جهت نمایش سی دی های آموزشی مدیر ومعاون مدرسه .امور انضباطی

 مشکلات
1-  غیبت ها وتاخیرهای غیر مجاز .
2-  عدم توجه به مقررات مدرسه(درحد انتظار) .
3-  اخراج ازکلاس به دلیل عدم آمادگی درس وتکلیف .

 دلایل ضعف
1- عدم توجه کافی خانواده ها .
2- عدم نهادینه شدن فرهنگ نظم ومقررات در آموزشگاه.
3-اقتضای سن دانش آموزان ومشکلات این دوره سنی.
4- عدم توجیه دانش آموزان درمورد مقررات به صورت شفاهی وکتبی.
6- عدم اجرای بند به بند آیین نامه اجرایی ویژه دانش آموزان غیر منضبط و عدم آگاهی دانش آموزان از آن .


7- عدم توجه بعضی والدین نسبت به رفتار فرزندان .

ارائه راهکارها
1- توجیه دانش آموزان و نصب آیین‌نامه انضباطی در معرض دید دانش آموزان .
2- اطلاع رسانی به اولیاء از آیین نامه انضباطی.
3- کلاسهای آموزشی خانواده جهت مقابله با مشکلات دوره سنی وارائه راهکارهای مناسب به اولیاء .
4- برنامه ریزی جهت اوقات فراغت و کنترل دانش آموزان .
5- انتخاب الگوهای برتر در مدرسه در پایان هر هفته و تشویق آنها .
6- اهمیت دادن و رسیدگی به وضعیت دانش آموزان نامنظم .
7- مشاوره و مشورت با صاحبان فن .
8- اجرای دقیق آیین ‌نامه انضباطی .
9- اطلاع والدین از وضعیت انضباطی فرزندان در اسرع وقت توسط مسئولین .
10- اجرای طرح تشویق ویژه دانش آموزان منضبط در اردوها و ...
11- حضور و غیاب دانش آموزان و کنترل رفت و آمد و اطلاع به والدین وباز خورد به خانواده ها .
12- حضور کلیه همکاران در مدرسه به موقع و خروج آنها به همین صورت.
 

 

 

طرح انضباطی

مقررات انضباطی و آموزشی مدرسه

         ما فرزندانمان را برای اهداف معینی به مدرسه می‌فرستیم این اهداف برای ما روشن می‌باشند ما می‌خواهیم با فرستادن فرزندانمان به مدرسه افرادی باتربیت و با فرهنگ بار آمده قادر باشند در آینده زندگی مستقل خود را شروع نمایند برای شروع زندگی فرزندان ما بایدرفتارهایی را بیاموزند که هم از زندگی‌کردن با جمع لذت ببرند و هم بتوانند در جامعه مشکلات خود را حل کنند بنابراین شاید بتوانیم بگوییم ما فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستیم تا آنها شرایط مناسب یک شهروند خوب بودن را که مستلزم نیازهای زندگی فردی و اجتماعی آنان می‌باشد کسب نمایند.

        

 

 

  اولیای محترم از آنجایی که ساختار یک جامعه به آموزش و پرورش آن جامعه متکی است رعایت نظم و هماهنگی در امور مدرسه و همچنین همیاری و همفکری اولیای دانش‌آموزان با مدرسه ضرورت دارد لذا توصیه مؤکد که به طور روزمره با کنترل و نظارت بر امور تحصیلی فرزندتان و ارتباط نزدیک خود با مدرسه کوشا باشید امید است با همکاری و توجه همه‌جانبه شما به هدف مشترکمان که همان تربیت فرزندانی شایسته و لایق انقلاب اسلامی می‌باشد دست یابیم.


ردیف عنوان پروژه های  انضباطی اجراشده در آموزشگاه

1- نهادینه کردن فرهنگ نظم ومقررات در امور مختلف مدرسه وسرایت آن درجامعه - توجیه دانش آموزان .

2-نصب آیین نامه انضباطی .
3-انتخاب انتظامات بالاخص استفاده از دانش آموزان مورد نظر.
4-اطلاع والدین از مقررات.
5-برنامه ریزی جهت اوقات فراغت.
6-انتخاب الگوهای برتر در مدرسه.
7-مشاوره دادن ودر موردنیاز ارجاع به مشاوره مدیریت.
8-اجرای دقیق آیین نامه برای دانش آموزان خاطی.
9-پیگیری وبازخورد - تخصیص بودجه ای جهت تشویق.
10-تایپ ونصب بروشورهای انضباطی در تابلو اعلانات جهت مطالعه دانش آموزان.
11- پیگیری وکمک همه کادر مدرسه درجهت ارتقای فرهنگ نظم معاون.

امور پرورشی


 مشکلات
1- عدم شرکت فعالانه دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری و معارف اسلامی درحد انتظار.
2- عدم کسب رتبه‌های استانی توسط دانش آموزان راه یافته به مسابقات شهرستان و استان .
4-عدم توجه و شرکت رقابت انگیز در مسابقات فرهنگی ، هنری و معارف اسلامی.
5- کمرویی بعضی از دانش آموزن که لازم است با میدان دادن به این دانش آموزان این ضعف برطرف شود.

راهکار
1- استفاده از نیروی تخصصی ( مربی تربیتی )وآشنا به مسابقات وآشنا کردن دانش آموزان.
2- برنامه ریزی .
3- ایجاد علاقه و انگیزه با اجرای طرح تشویقی ویژه .
4- پرورش استعدادها با توجه به استعداد‌یابی با کمک از دبیران و اولیاء دانش آموزان .
5- با ایجاد موقعیت‌های مناسب سعی در برطرف کردن کمرویی دانش آموزان را ایجاد کنیم . (شرکت دربرنامه ها).
6- دانش آموزان را با ارزشهای اخلاقی آشنا و آگاه و سعی در پرورش آن .


7- پرورش دانش آموزان متعهد و خلاق .
8- تشویق دانش آموزان به نماز جماعت با استفاده از سخنرانی‌ها ، نصب احادیث جهت تشویق به امر نماز و ....

 

 

طرح پرورشی

اهداف و ردیف عنوان پروژه های  پرورشی اجراشده در آموزشگاه

1- ساختن دانش آموزان متعهد و خلاق در زمینه‌های آموزشی و پرورشی ، شرکت در نماز جماعت و برنامه‌های پرورشی
2- استفاده از روحانی.
3- شرکت همه جانبه در مسابقات و استعداد یابی.
4- واگذاری فعالیت‌های پرورشی و مسئولیت به دانش آموزان .

5- استفاده از نیروهای مجرب جهت هدایت دانش آموزان .
6- استعداد یابی وسایل مورد نیاز در اختیار دانش آموزان مستعد قرار گیرد 2 تشویق مربی پرورشی و حمایت مدیر مدرسه .


راهکارهای   بهداشتی آموزشگاه:

1- نصب شعارها و احادیث در زمینه بهداشت در پانل بهداشت.
2- اجبار و مراقبت ویژه جهت رعایت بهداشت.
3- دعوت از کارشناسان بهداشت جهت آموزش.
4- معرفی الگو از بین خود دانش اموزان جهت ایجاد رغبت .
5- توصیه و سفارش و بازدید از وضعیت دانش آموزان و باز خورد دادن.
6- آموزش خانواده توسط اساتید مجرب(پزشک).
7- نهادینه کردن امر بهداشت در بین دانش اموزان .
8- دعوت از بهداشتیاران مراکز بهداشتی ومعاینه دانش آموزان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح امور بهداشتی

ردیف عنوان پروژه های  بهداشتی اجراشده در آموزشگاه

1 -ماده نمودن محیط امن از لحاظ بهداشتی.

 2- استفاده از مسئولین بهداشتی مراکز بهداشت.
3 -کلاسهای آموزشی خانواده و توجیه والدین.
4 -پیگیری مسائل بهداشت فردی دانش آموزان.
5 -
سرکشی ومرابقت ویزه دانش آموزان با توجه به معاینه از لحاظ تندرستی ومسایل بهداشتی توسط مرکز بهداشتی.
6- رفع مشکل مادی جهت تشکیل کلاسهای آموزش خانواده.
7- مراجعه مسئولین بهداشتی مدیرو معاون مدرسه در مدرسه در اوقات فراغت رفع مشکلات جسمی و بهداشتی نظارت صریح بر وضعیت بهداشت فردی دانش آموزان .

 

 

 

فعالیت های  اداری ، دفتری و مالی

1 - چینش پرونده‌ها بر اساس حروف الفبا یا سال تحصیلی .
2- جدا نمودن ترک تحصیل‌ها ، فارغ تحصیلان .... بر اساس محل سکونت .
3- اختصاص یک کمد به امور بانکی پرونده‌های دانش آموزان ، پرونده همکاران ، بخشنامه‌ها و ...
4- کنترل پرونده‌های جدید .
5- به روز بودن امور مالی مدرسه ورعایت ضوابط وقوانین مربوط به این امر.
6- حضور دفتردار حداقل درهفته دوروز در آموزشگاه .
7- تکریم ارباب رجوع جهت پاسخگویی سریع.

8-بررسی پرونده‌ها و رفع معایب.
9- جداسازی اطاق مخصوص بایگانی.امور خدماتی فیزیکی و تاسیسات مدرسه
1- هماهنگی با مدیریت آموزش و پرورش ودرخواست نیرو با توجه به ارائه مشکلات.
2- مراقبت ویژه در امور تاسیسات جهت استفاده بیشتر .
3- سپردن مسئولیت به افرادمجرب جهت مراقبت بیشتر .
4- همکاری کلیه همکاران و دانش آموزان جهت مراقبت بیشتر.
5- استفاده از نیروی ماهر و با تجربه اولیا جهت همکاری بیشترو تعمیر وسایل توسط آنها.
6- شاداب کردن محیط بیرون وفضای خوابگاه با رنگ آمیزی وتهیه فرش ونصب پرده......


طرح امور فیزیکی و خدماتی

ردیف عنوان پروژه های  فیزیکیو خدماتی اجراشده در آموزشگاه
1- شاداب سازی محیط مدرسه.

 2- استفاده از نیروهای خدماتی .
3- رنگ آمیزی.
4- شاداب کردن محیط کلاس و سالن و فضای حیاط مدرسه.
5- اجرای مسابقات ورزشی و اهدا جوایز به دانش آموزان.
6-شعارنویسی دیوارها وتزیین سالن آموزشی وکلاس ونماز خانه وخوابگاه .

7- فرش کردن خوابگاهها پرده زدن تعویض پتو وتشک تهیه وسایل موردنیاز مدیر و سرپرست و مربی پرورشی و معاون در محیط آموزشی و غیر آموزشی مدرسه سالن وخوابگاهها ونماز خانه با توجه به نظرخواهی رغبت و آسایش دانش آموزان نسبت به قبل .

 

جدول زمانبندی جلسات شورای دبیران

بر اساس هر ماه یک بار

 

سال تحصیلی90-89

روز

تاریخ تشکیل

ساعت جلسه

دستور کار جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندی جلسات انجمن اولیا و مربیان   

   سال تحصیلی90-89

ماه

شماره جلسه

روز

تاریخ

ملاحظات

مهر

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

آبان

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

آذر

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

دی

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

بهمن

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

اسفند

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

فروردین

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

اردیبهشت

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

خرداد

نیمه اول

 

 

 

 

نیمه دوم

 

 

 

 

/ 2 نظر / 547 بازدید
محمد توکلی

سلام خسته نباشید برنامه کاملی تهیه کرده اید که باید به آن برنامه 10سالانه یا همچین چیز دیگرد نام بگذارید . اهداف برنامه سالانه عینی تر و راه کارها هم عینی تر می باشند. آرمان گرایی در برنامه سالانه آن را دست نایافتنی مسازد.

همکار خوافی

می بخشید کارخوبیه ولی غیر واقعیه