عدد هفت را بیشتر بشناسیم ...

 

  « تاریخچه عدد هفت »
هفت در میان اعداد از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است. همانطور که عدد سیزده بار معنایی خاصی دارد و در بسیاری از فرهنگ ها عددی نحص خوانده می شود. هفت مقدس است و برای مفاهیم مثبت از آن استفاده می شود و حتی بعضی ها عدد هفت را خوش یمن می دانند و به فال نیک می گیرند.

 

 

عدد هفت در قدیم :

مردم بابل عدد هفت را مقدس می شمردند ، طبقات آسمان و زمین و سیارات هفت بوده است ، ایام هفته هفت روز است.

 

هفت از نظر مذاهب:

به عقیده هندیها در آئین برهما انسان هفت بار می میرد . عروس و داماد باید هفت قدم به اتفاق هم بردارند. هفت قدم جلو رفته و قسم می خورند ، در آئین زرتشت هفت فرشته مقرب وجود دارد. در تورات مذکور است که هفت نر و ماده را با خود برگیر تا نسلی بر جهان بماند.

 

هفت در آئین مسیح :

هفت معجزه ، از 33 معجزه را مسیح در انجیل ذکر کرده است ، در انجیل از هفت روح پلید صحبت شده است ، به نظر فرقه کاتولیک ، هفت نوع شادی و هفت غسل تعمید وجود دارد.

 

هفت در اسلام:

آسمان هفت طبقه دارد . فرعون در خواب هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر را دید که گفتند هفت سال خشکسالی و هفت سال فراوانی می شود. جهنم هفت طبقه دارد . گناهان اصلی هفت عدد است . پیش از اسلام در بین اعراب ، هفت بار طواف دور کعبه مرسوم بوده و در سنت اسلامی نیز چنین است . هفت نفر قاری قرآن معروف بودند ، هفت بار شستن اشیاء ناپاک و قرار گرفتن هفت عضو بدن هنگام نماز نیز مذکور است .هفت در تصوف : هفت وادی سلوک در تصوف معروف است 1) طلب ، 2)عشق ، 3)معرفت ، 4) استغنا ، 5)توحید ، 6) حیرت ، 7)فنا ، مولوی می گوید:هفت شهر عشق را عطار گشت   ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

 

هفت در تاریخ :

همراهان داریوش با خود او هفت نفر بودند، در نقش رستم در بالای آرامگاه داریوش ، هفت نقش ملاحظه می شود . جنگهای هفت ساله در زمان لوئی 11 واقع شد. اژدهای هفت سر معروف است . هفت پسر گشتاسب به هفت راهزن تبدیل شدند و هفت خوان رستم و اسفندیار معروف است.

 

معابد هفت طبقه:

در بابل و آشور هر معبدی هفت طبقه داشت و هر طبقه به نام یکی از سیارات و هفت رنگ بود (سرخ ، سیمین، سفید، سیاه، ارغوانی، آبی و سبز). حصار اکباتان هفت دیوار داشت و آرامگاه کورش هفت پله دارد.

 

فلسفه هفت سین چیست؟

به طور مقدمه باید دانست که عدد "هفت" نزد ایرانیان قدیم مقدس بود و به خاطر ستارگان هفتگانه یعنی « زهره ، مشتری ، عطارد ، زحل ، مریخ ، زمین و خورشید » عدد هفت را گرامی می داشتند. نیاکان ما که زرتشتی بودند ، اعتقاد داشتند  که عقل مقدس یعنی " اهورامزدا " که به او "سپند مینو" نیز می گفتند ، شش وزیر بزرگ به نام "امشاسپندان" دارد  که یعنی مقدسان جاویدان و این شش امشاسپند با "سپندمینو" تشکیل (هفت سپند) می دهند.علت این که هفت سین به راستی هفت سین است ، اشاره به هفت "امشاسپند" است و چون کلمه "سپند" با سین شروع می شده ، روی این اصل به علامت آن هفت مقدس جاودانی ، چیزهائی در نظر گرفته شده که هم با حرف سین شروع شده باشند و هم مورد استفاده مثبت بشر واقع شوند.

 

برگرفته از کتاب " دایرة المعارف زرین "

 

 

 

هفت در میان مردم دوره باستان :
دلیل منطقی و یا گفته ای از بزرگی در کتاب یا جای دیگری وجود ندارد که نظریه تقدس هفت را ثابت کند. قدیمی‌ترین قومی که به عدد هفت توجه کرد، قوم سومر بود. سومری‌ها متوجه هفت‌تایی بودن بعضی عوامل طبیعی مانند هفت ستاره معروف جهان باستان و هفت رنگ اصلی شدند سومری ها آن را کشف کردند و به صورت نمادی از خدایان در آوردند. در بابل و آشور هر معبدی هفت طبقه داشت و هر طبقه به نام یکی از سیارات و هفت رنگ (سرخ ، سیمین، سفید، سیاه، ارغوانی، آبی و سبز) بود.
در بناهایی که در دوره باستان ساخته می‌شد عدد هفت نقش داشت. باغ‌های معلق بابل منسوب به بخت النثر که خودش هم یکی از عجایب هفت‌گانه جهان است، در هفت طبقه ساخته شده‌بود. حصار شهر باستانی اکباتان در همدان هفت دیوار داشت که به هفت ستاره نسبت داده شده بود و آرامگاه کورش هفت پله دارد. از آن تاریخ به بعد عدد هفت در مذاهب، تاریخ جهان و در تصوف و سنن و آداب اهمیت زیاد پیدا کرده و شماره بسیاری از امور و عوامل طبیعی «هفت» بوده است. اما هیچ قانون و دلیل منطقی ای برای این موضوع وجود ندارد . 
انگار قانون نا نوشته و حسی خاص به تمام مردم جهان گفته است که این عدد از ارزش خاصی برخوردار است .
پس از آن، عدد هفت در احکام نجومی هم وارد شد به طوری که برای جهان هفت دوره قائل شدند که هر دور هزار ساله به یکی از آن هفت سیاره تعلق داشت و پس از دوره‌ی سیاره دیگر آغاز می‌شد. کیمیا‌گران هم هر یک از هفت فلز اصلی را که می‌شناختند یه یکی از آن سیاره های هفتگانه نسبت می‌دادند.
در یونان باستان این عدد مخصوص آپولون، خداوند طبابت، شعر و صنعت است. در آیین زردشتی نیز عدد هفت مقدس بوده است، پیروان این آیین بایستی راستی و درستی، پاک منشی، پندارنیک، گفتارنیک و کردارنیک، عشق و محبت و خدمتگذاری به انسان و جامعه را رهنما قرار می دادند .
مسیحیان، یهودیان و مسلمانان هم عدد هفت را مقدس می دانند.

عدد هفت در ایران :
این عدد در فرهنگ های هند و اروپایی و بودایی هم از اهمیت برخوردار است اما اهمیت آن در ایران به اندازه ای بالاست که مدارج و پله های مذهبی و عرفانی را هم به خود اختصاص می دهد ثوفیان باید هفت مرحله را طی کنند تا به درجه پیری یعنی بالاترین درجه مذهبی برسند. در مذهب اسماعیلیه هم همینطور است .
داستان هفت سین، هفت خوان رستم، هفت شهر عشق و هقت آسمان را می دانیم اما هفت های دیگری هم هست که شاید تا امروز به آن توجه نکرده ایم .
در تاریخ ایران و بناهای بازمانده از دوره‌های تاریخی گوناگون، توجه به عدد هفت دیده می شود. دور تا دور قلعه همدان (هگمتانه) پایتخت مادها، دارای هفت دیوار است . 
داریوش با شش تن دیگر از نجیبان ایران هفت تنی را تشکیل دادند که دست به دست هم گئومات را سرنگون کردند . همین هفت یار در بین راه هفت جفت کرکس دیدند و آنها را به فال نیک گرفتند .
در دوره هخامنشی هفت قبیله معروف در فارس می‌زیستند. قبر کوروش در دشت مرغاب روی یک سکو قرار گرفته که دارای هفت پله است . در نقوش نقش رستم بالای گور داریوش در دو طرف، شش نفر وجود دارند که با خود مجسمه داریوش، هفت نقش را تشکیل داده‌اند . در دوره ساسانی نیز هفت طایفه از نجبای ایران ممکلت‌داری را در اختیار داشتند . 

راز آفرینی عدد هفت در ادیان دیگر :
در ادبیات فارسی از بار معنایی هفت استفاده های زیادی شده است، هفت اقلیم یا هفت بام یکی از آنها است . در متون کهن، جهان به هفت اقلیم تقسیم می‌شود. این هفت اقلیم هفت کوه و هفت دریا را در روی زمین فرض می‌کردند . 
در اوستا از هفت کشور سخن به میان آمده است . روزی که تیشتر، ایزد باران و رزق و روزی، بارندگی را آغاز کرد ، نصف جهان را آب گرفت و زمین به هفت کشور تقسیم شد. هر یک از این هفت اقلیم نام مخصوص به خود را دارند . مهم‌ترین این اقلیم‌ها را که در مرکز عالم نیز قرار دارد ، خونیرث می نامند و سرزمین ایرانی‌ها در آن قرار دارد. هفت پیکر نظامی هم نمونه دیگری از حظور هفت در ادبیات است . 
عدد هفت آ

/ 5 نظر / 51 بازدید
عیسی طاهری

با سلام دوست عزیز و همشهری وبلاگتون با مطالبش واقعا قابل تحسینه خیلی من هر روز خوشحالتر میشم وقتی که می بینم یکی از فرزندان اهل سنت وارد این فعالیت شده و به فعالیت دینی فرهنگی ادامه می دهد. با تشکر مدیریت وبلاگ سنی سافت

حسن رزم آرا

سلام مطالب وبلاگتون عرفانی و ادبی است از زحمات حضرت عالی که در راستای اشاعه فرهنگمان تلاش میکنید سپاسگذارم

محمد آریا

از مطالب وبلاگ خوب تون نهایت بردم راستی اسم شهرتونو برای اولین بار از استادم فهمیدم و قرار شد درابن باره برای کلاس کنفرانس بدم و تونستم از وبلاگ شما عزیز به این مهم برسم . موفق باشید و ممنون محمد دانشجی ترم 4 رشته باستان دانشگاه تهران

نیما

سلام مطالب وبلاگتون رو مرور کردم خیلی خوب بود استفاده کردم ممنون

محمد

[تماس]با سلام.مطالب در مورد عدد هفت(7)زیبا بودولی مقداری هم دور از خرافات نیست . ارادتمند شما محمد