بزرگترین هنریک مدیر مدرسه چیست؟

بزرگترین هنریک مدیر مدرسه چیست ؟

 • بزرگترین هنریک مدیر مدرسه چیست؟ این که کمک کند تاهر کدام از دانش آموزان یک مدیر بار بیایند.
 • تعریف مدیریت: از استاد پرسیدم :مدیریت مدرسه را تعریف کنید، گفت:یعنی کمک به دانش آموزان تاهمانی شوند که می توانند بشوند.
 • از معلمی پرسیدم :چگونه برخی مشکلات در مدرسه شما حل می شود؟گفت : با پذیرفتن یکدیگر.
 • جایگاه واقعی: زمانی یک مدیرمدرسه احساس تعهد می کند که احساس کند همه چیز کشور بستگی به تلاش او دارد.
 • راه بهتر: پرسیدم :کدام مدیرمدرسه بهتر عمل می کند؟گفت:آن که فکر می کند برای عمل کردن راه بهتری نیز وجود دارد.
 • مسافر نیمه راه: مدیر مدرسه ای می گفت: من همیشه نگران ترک تحصیل کننده ها هستم،چون همانند کسانی هستند که در وسط دریا از کشتی پیاده شده باشند.
 • حس برنده بودن: بزرگترین معضل مدارس ما ترویج فرهنگ نخبه پروری است،برای اینکه یکی برنده باشد ،باید عده ای زیادی بازنده شوند. درحالی که مدرسه جایی است که همه باید احساس کنند برنده هستند.
 • هدف کمی بالاتر: روزی مدیر مدرسه بچه ها را دید که در حیاط مدرسه مشغول انداختن توپ در یک حلقه بودند . چون حلقه پائین بود بچه ها براحتی دستشان می رسید وهر توپی گل می شد مدیر مدرسه به حیاط آمد و حلقه را مقداری بالاتر برد.
 • راه شناخت: هر مدیر مدرسه را از تعداد آروزهایی که برای اداره مدرسه دارد می توان شناخت.
 • نیاز: چیزهایی که رهبر آموزشی به آن ها نیاز دارد :چه کاری باید انجام دهد ،درک صحیح از مسیر حرکت ،اندیشیدن درمورد جهت ومشخص ساختن مسئولیت افراد.
 • ایرادگیری: مدیر مدرسه ای بعداز 30سال مدیریت بازنشسته شد. در هنگام رد و تحویل وسایل به مدیر جدید تعدادی نقشه ی کار به او ارائه داد وگفت :از 30 سال قبل نقشه های جالبی برای اداره ی مدرسه کشیده ه بودم ولی هیچ گاه ،وقت نکردم آن هارا به همکاران نشان دهم یا آنها را اجرا کنم .مدیر دوم نیز21سال خدمت کرده بود ووقتی بازنشسته می شد بزرگترین افتخارش این بود که به نقشه های مدیر قبلی 10 ایراد گرفته بود.
 • بهترین مسیر: به یاد داشته باشیم بهترین مسیر برای هدایت دانش آموزان،مسیری است که آن ها دوست دارند.
 • غرض ورزی: استاد می گفت :به مدیران مدارس توصیه می کنم هرگز به دنبال کسب رضایت وحمایت افرادی که غرض ورزی می کنند ،نباشند.
 • مدرسه موفق: از یکی مسئول آموزش پرسیدم :چرا فلان مدرسه این قدربین معلمان هواخواه دارد؟گفت :چون معلمان احساس می کنند به آن مدرسه تعلق دارند ومدیر مدرسه آدم صادقی است وبه معلمان اعتبار می بخشد.
 • بگذار خودم باشم: وقتی نگاهت به نگاه دانش آموزی افتادبدان،درپشت آن نگاه تقاضایی هست که میگوید بگذارخودم باشم.
 • مدرسه محوری: از مدیر مدرسه ای پرسیدم:چگونه است که شمارابیشتر اوقات بیکار می بینم؟گفت:من مسئولیت اداره مدرسه را به افراد می سپارم.

«به نقل از همکار خلاق و توانای مدرسه یادگیری»

/ 0 نظر / 26 بازدید